داستان موفقیت کمیل افشنگ از سوم دبستان تا قبولی تیزهوشان

مصاحبه با کمیل افشنگ که از سوم دبستان کانونی بوده و امسال تیزهوشان قبول شده است.

داستان موفقیت کمیل افشنگ از سوم دبستان تا قبولی تیزهوشان

 مصاحبه با کمیل افشنگ که از سوم دبستان کانونی بوده است.

شهر: میاندوآب

مقطع: هفتم

میانگین تراز: 6284

سال‌های عضویت در کانون از سوم دبستان

شغل پدر: آزاد- دیپلم

شغل مادر: خانه‌دار- ادبیات

چگونه با کانون آشنا شدی؟

مادرم قبلاً در کانون کار می‌کرد و خاله‌ی من هم هم‌اکنوندر کانون قلم‌چی کارمند است بخاطر همین کانون را شناختم و در آزمون‌های آن ثبت‌نامکردم.

پدر و مادرت در درس‌ها به تو کمک می‌کنند؟

نه بیشتر خودم می‌خواندم و می‌خوانم و خیلی کم کمک می‌گیرم فقط در درس فارسی که ضعیف هستم ا زمادرم کمک می‌گیرم.

برنامه‌ریزی شما در درس‌ها چگونه است؟

من ابتدای شرکتم در آزمون‌ها، برنامه‌ریزی را خوب بلد نبودم و دو آزمون بعد از ثبت‌نام با پشتیبانم حرف زدم و برنامه‌ای دو هفته‌ای برای خودمبه کمک پشتیبانم نوشتم و اگر در یک روز برایم مشکلی پیش می‌آمدم خودم تغییر می‌دادمو سعیم بر این بود که هر روز ساعت مطالعه‌ام بیشتر شود و تست‌های بیشتری برای درس‌هاییکه ضعیف‌تر بودم می‌زدم.

روزانه چند ساعت درس می‌خواندی؟

روزی یک ساعت‌و نیم تا 2 ساعت می‌خواندم کم‌کم بیشتر کردم والان به 4 ساعت و نیم رسیده است.

دیدگاهت به درس خواندن چیست؟

درس خواندن و کمک به پدر و مادرم هر دو اولویت اول من هستندو برایم خیلی مهم هستند.

از نظر تو تفریح و استراحت چقدر اهمیت دارد؟

بعد از درس خواندن، تفریح و استراحت در وقت‌های اضافی قراردارد و باید به آن هم پرداخته شود.

از دفتر برنامه‌ریزی استفاده می‌کنی؟

بله کاملاً، چون در آزمون‌ها خیلی به من کمک می‌کرد.

این کمک کردن به چه شکلی بود؟

در دفتر برنامه‌ریزی ساعت دقیق مطالعه به دست می‌آید و می‌دانستمچه ساعت‌هایی درس خوانده‌ام و می‌توانستم طبق آن، ساعت مطالعه‌ام را افزایش دهم وباعث پیشرفت من می‌شد.

چقدر تست می‌زدی؟

من به تست زدن علاقه‌ی زیادی دارم و هر روز 25 تا 30 تست وبعد سؤالات تشریحی را حل می‌کردم و برنامه‌ریزی می‌کردم که سؤالات تشریحی را کم‌کمحل کنم که تمام نشود.

از کدام کتاب‌های کانون استفاده می‌کردی؟

اوایل که در آزمون‌ها شرکت می‌کردم از کتاب‌های کار استفادهمی‌کردم و هر چه که می‌گذشت و سطحم بالاتر می‌رفت از کتاب‌های پرتکرار و بعد آبی وبعد از کتاب‌های سه‌سطحی استفاده کردم.

کدام کتاب برایت مفیدتر بود؟

معمولاً کتاب پرتکرار و سه‌سطحی- در کتاب پرتکرار مسائلبهتر توضیح داده می‌شود و مثابه بعضی از سؤالات آن در آزمون‌ها هم می‌آید و کتاب سه‌سطحیدر دفترچه‌ی تیزهوشان آزمون‌های کانون خیلی به من کمک می‌کرد چون سؤالات دشوار ودشوارتر داشت که تقریباً در سطح سؤالات تیزهوشان بود.

دلیل استمرارت در آزمون‌های کانون جه بود؟

وقتی تابستان سال سوم در آزمون‌ها شرکت کردم یک قدم ازدوستانم جلوتر بودم و درس‌ها را بهتر یاد می‌گرفتم و این را کاملاً حس می‌کردم ومهم‌ترین هدفم برای آزمون دادن قبولی در تیزهوشان بود و کانون به من در مسیرم خیلیکمک کرد و باعث قوی‌تر شدنم شد.

الان هدفت از شرکت در آزمون‌های کانون چیست؟

الان به آینده فکر می‌کنم و فقط قبولی در مدارس خاص برای منهدف نیست بلکه دوست دارم در تحصیل و کنکور و کسب یک رتبه‌ی خوب موفق باشم.

امسال وارد پایه‌ی هفتم می‌شوی، چه برنامه‌ای داری که اُفت نکنی؟

در آزمون‌ها با جدّیت شرکت کنم و بیشتر نکات را در مدرسهیاد بگیرم و تا زمانی که حل کردن سؤالی را متوجّه نشده‌ام از حل کردن آن دست نکشمو آن را پشت گوش نیندازم و با برنامه درس بخوانم و برای خودم هدفگذاری کنم.

چقدر با دوستانت در مدرسه رقابت داشتی؟

با بعضی از دوستانم که قوی‌تر بودند، با هم رقابت داشتیم.

این رقابت مفید بود؟

بله رقابت با دوستانم برای بهتر شدن، باعث پیشرفت همه‌ی مامی‌شد چون به تلاش همدیگر نگاه می‌کردیم و سعی می‌کردیم که قوی‌تر شویم.

به نظرت، آزمون‌های کانون چقدر به تو کمک کرده است؟

کانون تقریباً 70 درصد این مسیر به من کمک کرد چون هم رقابتداشت و من را با دیگران و همچنین با خودم مقایسه می‌کرد و هم خوب و با برنامه درسمی‌خواندم.

توصیه‌ات به دانش‌آموزان دبستانی:

تعداد غلط‌هایتان کم باشد و اگر سؤالی را بلد نیستید نزنیدو سر آزمون عجله نکنید و روز‌به روز تلاشتان را زیاد کنید تا پیشرفت کنید و استریرا از خودتان دور کنید.

6/1/2023 2:57:26 AM
Menu