معما و هوش تصویری!؟(قسمت اول)

مسابقه‌ی معما و هوش تصویری!؟(قسمت اول)_پنجم دبستان

معما و هوش تصویری!؟(قسمت اول)


.

.

.

.

.

.

.

.

.

قسمت اول مسابقه 

1-آقای الف برای پنهان شدن باید یکی از این سه اتاق را انتخاب کند:در اتاق اول آتش شعله می کشد، اتاق دوم پر از قاتل با تفنگ های پر است و در اتاق سوم یک گله شیرها وجود دارد که سه سال است چیزی نخورده اند .                                                                                          .

سوال :کدام یک از اتاق های زیر امن تر است ؟ 
 

6/1/2023 1:58:11 AM
Menu