تورق سریع برترهای تهران: فاطمه یوسفی

برنامه‌ی هفته‌ی آخر ، تورق سریع، فاطمه یوسفی در زیر آمده است...

تورق سریع برترهای تهران: فاطمه یوسفی

فاطمه یوسفی میانگین تراز 7100 رشته‌ی ریاضی:

برنامه‌ای که دارم دو قسمت است: ثابت و متغیر

قسمت ثابت برنامه‌ام به این صورت است: هر روز 25 تست بزنم 5 تست از قرابت (لغات ادبیات هم برای من ثابت است) و 20 سوال از مطالب خودم که فقط هم برای درس‌های تخصصی است (اشتباهات کانون را کامل عید درآوردم نزده هایم را کار کردم بعد باز اشتباهاتم را در یک دفتر نوشتم که مطالب پرتکرار در آن مشخص است)، این کار پیشنهاد برادرم بود.

رتبه‌ی برادر شما چند بود؟

یک سال از من کوچکتر است من از سال دهم که بودم با من سوال‌ها را حل می‌کرد و حتی از من سریع‌تر حل می‌کرد و با هم کار می کردیم او حتی می‌داند من به چه درس هایی مسلط هستم و در چه مباحثی ضعیف هستم گاهی هم پیشنهادهای خوبی می‌دهد که به من کمک می‌کند مثلا درصد فیزیک من 70 بود و من راضی نبودم به من گفت در فیزیک مسلط هستی و همان اول جواب بده در بازگشت، برای این درس، استراتژی بازگشت نگذار وقتی بر می گردی خسته می شوی و من هم وقتی اجرا کردم درصدم بیشتر شد.

برنامه ی متغیرم: یکشنبه فرمول‌های فیزیک، هندسه و گسسته را مرور می‌کنم. فیزیک را مرور روزنامه وار می‌کنم و بعدظهرش عربی و زبان و ادبیات (تاریخ ادبیاتش را) عربی و زبان (لغت و گرامر) را مرور می‌کنم.

دوشنبه کل شیمی را مرور کنم قبلا زیاد کار کرده‌ام و خیلی طول نمی‌کشد

روز آخر که سه‌شنبه است اگر وقت کنم 25 تست عربی و زبان کار می‌کنم

6/1/2023 8:33:42 PM
Menu