تورق سریع: ساجده عزیزی

ساجده عزیزی، یکی از برترهای تهران در جلسه نفرات برتر 7 تیر 1398، برنامه‌ی تورق سریع خودش را مطرح کرد که در زیر آمده است...

تورق سریع: ساجده عزیزی

ساجده عزیزی هستم رشته انسانی با میانگین تراز 7500:

من تا کنکور، 4.5 روز دارم، من درس‌ها را به دو دسته تقسیم کردم درس‌هایی که ضریب یک دارند و درس‌هایی که ضریب بیشتری دارند.

شنبه ریاضی را کار می کنم (5 مجموعه تست که می‌شود 5 ساعت) و بعد ظهرش اجتماعی (اجتماعی پیش، یک سری از درس های خاص، بقیه را هم مرور کلی و مرور حاشیه‌نویسی)، بعد در حد دو ساعت آن دسته از مطالب ریاضی که اشتباهاتم بیشتر بوده را کار می‌کنم.

یکشنبه عربی اختصاصی باز 5 مجموعه تست با تحلیلش 5 ساعت. بعدظهر تاریخ و جغرافیا بعد درس‌نامه عربی اختصاصی.

دوشنبه فلسفه منطق 5 مجموعه تست با تحلیلش 5 ساعت، بعدظهرش روانشناسی و فلسفه پیش‌دانشگاهی (حاشیه‌نویسی و یک سری نکاتی که خودم نوشته ام).

سه شنبه ادبیات اختصاصی و دو تا تاریخ ادبیات را می‌خوانم، عروض را نمی خوانم چون قبلا خواندم، بعدظهرش اقتصاد و آرایه ادبی 10 الی 20 تست کار می‌کنم.

چهارشنبه تا ساعت 3 و 4 مرور نکاتی که در طول سال جمع کرده‌ام را انجام می‌دهم.

6/1/2023 7:26:41 PM
Menu