تورق سریع برترهای تهران:پایار پورشایان

در مقاله‌ی زیر، یکی از کانونی‌های با تراز بالای 7000 برنامه‌اش را برای ایام تورق سریع مطرح کرده است...

تورق سریع برترهای تهران:پایار پورشایان

پایار پورشایان فارغ التحصیل رشته ریاضی میانگین تراز 7000:

در هفته‌ی آخر، کجاها را می خواهید بخوانید؟ چند ساعت وقت دارید و آیا به تمام درس‌ها می‌رسید یا نه؟

من خیلی نرسیدم اشتباهاتم را بررسی کنم و 1000 تا غلط دارم، می‌خواهم آن‌ها را از سایت دانلود کنم و به صورت گزینشی کار می‌کنم. مباحثی را هم که اغلب می زنم و اشتباه می‌شود حذف کنم.

کنکور 96 و 97 ریاضی را حتما می زنم و مباحث فرار را مرور می کنم مثل هندسه تحلیلی و واژگان ادبیات و شیمی را هم احتمالا یک دور مرور می‌کنم.

تست مجموعه‌ای می زنید؟

بله 96 و 97 و روی 4 آزمون جامع کانون هم شاید زمان بگذارم.

چقدر زمان می‌گذارید؟

50 الی 60 ساعت.

فکر می‌کنید برسید؟

بله تا سه شنبه پرفشار می خوانم چهارشنبه هم استراحت.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

6/1/2023 1:24:13 PM
Menu