رتبه9انسانی: یازدهمی ها؛از همین امروز برای کنکور شروع کنید!

کوثر دستورانی از اهمیت زمان در آغاز تابستان برای دانش آموزان پایه می‌نویسد و معتقد است نباید تابستان را ازدست داد...

رتبه9انسانی: یازدهمی ها؛از همین امروز برای کنکور شروع کنید!

کوثر دستـورانی

رتبه9 منطقـه3 - دانشجوی روان شناسی تهـران

« یازدهمی ها؛ آفت پیشرفت :اطمینان به زمان! »

در شش ماه آخر باقیماتده به کنکور قرار نیست معجزه ای رخ دهد؛ پس با آسودگی خیال جدیت و پشتکار اصلی خود را به تعویق نیاندازید.

اغلب دانش آموزان پایه دهم و یازدهم فریب زمان طولانی باقیمانده را می خورند و همین اطمینان بیش از حد به زمان است که باعث می شود از نصف توان خود خود هم استفاده نکنند!

60درصد مباحث کنکور از مطالب پایه است.

تلاش نصفه و نیمه در آزمون های پایه و جدی نگرفتن سیر مطالعه در سال دهم و یازدهم یعنی انتقال بی برو برگرد این تلاش به سال آخر!

سال آخر!باید با خیال راحت به مباحث جدید سال دوازدهم بپردازید و مطالب پایه را مرور کنید.

درس خواندن را به آینده ای نامعلوم موکول نکنید!

هرچقدر زمان بیشتری برای کارهایتان در اختیار داشته باشید میلتان به شروع کمتر و برنامه ریزیتان  در مورد اختصاص وقت لازم به آن کار سخت تر خواهد بود.

منتظر نباشید بقیه شروع کنند! خصلتی که بین دنش آموزان وجود دارد این است که منتظرند دوستانشان آغاز کنند و بعد دست به کار شوند اما فراموش نکنید زمان مقوله پیچیده و خطرناکیست؛ اطمینان بیجا نکنید.

کنکور دقیقا مثل یک دوی ماراتن است اگر دیر شروع کنید تلاش نفس گیر و در اغلب موارد بی موردی برای رسیدن به بقیه خوهید داشت !در کنار توجه به شروع مناسب باید حواستان باشد تمام انرژی خود را در همان ابتدا صرف نکنید درست مثل دوی ماراتن!

پایه دهم و یازدهم را در جایگاه خودش جدی بگیرید مطالب در سال آخر نباید برای شما جدید باشند.

بهترین زمان شروع درس خواندن همان پایه دهم است با جدیت آزمون هارا پیگیری کنید! یادتان باشد آدم های موفق وقت شناسند و می دانند سهل انگاری در کارهای مهم ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه کوثر دستـورانی و یا سایر رتبه های برتر :
 عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.