کار را از هرجا آغاز کرده‌اید، بنویسید تا برسید

همین الان قلم و کاغذ بردارید و هرچیزی را که در جُستن آن هستید، بنویسید. خیلی واضح و شفاف بنویسید که از کجا آمده‌اید و به کجا می‌روید و چرا می‌روید.

کار را از هرجا آغاز کرده‌اید، بنویسید تا برسید

همین الان قلم و کاغذ بردارید و هرچیزی را که در جُستن آن هستید، بنویسید. خیلی واضح و شفاف بنویسید که از کجا آمده‌اید و به کجا می‌روید و چرا می‌روید.

پیش از مطالعه‌ی درس‌ها و قبل از واردشدن به مدرسه یا کلاس درس، اهداف و اولویت‌های یادگیری خود را بنویسید. نوشتنْ عهد و قراری است که با خود می‌گذارید. این باعث می‌شود که مثلاً در طول کلاس درس، هم شنونده‌ی فعالی باشید و هم در جذب و هضم اولویت‌هایی که برای خود تعیین کرده‌اید، در وضعیت آماده‌باش قرار بگیرید. گزارش بازخوردی که در پایان کار می‌نویسید، به‌مراتب مهم‌تر و تأثیرگذارتر است.

این نکته‌ی مهم را هرگز از یاد نبرید که بزرگ‌ترین نویسندگان جهان، نوشتن را با نوشتن یاد گرفته‌اند. توانایی نویسندگی وراثتی نیست؛ بلکه با تکرار به مهارت فردی تبدیل می‌شود و آن‌گاه که به مهارت تبدیل شد، خودش به بازی جذاب و مهیجی مبدل می‌گردد که از آن نهایت لذت را خواهید برد.

مطالب مرتبط

6/2/2023 7:02:59 PM
Menu