تحلیل و بررسی دشوارترین سوالات آزمون 20 اردیبهشت دهم معماری

بررسی دشوارترین سوالات آزمون 20 اردی‌بهشت با درصد پاسخگویی صحیح «0» و مرور برخی از تکنیک‌های مطالعه و تست‌زنی

تحلیل و بررسی دشوارترین سوالات آزمون 20 اردیبهشت دهم معماری


حنانه شجاعی‌پور
نويسنده : حنانه شجاعی‌پور
2/3/2023 4:38:09 PM