تحلیل آزمون 13 اردیبهشت یازدهم معماری

وضعیت پاسخ گویی به این سوال به گونه ای است که نشان می‌دهد آزمون توسط شما دانش آموزان تحلیل نمی‌شود. حتی اگر آزمون را تحلیل نمی‌کنید روز قبل از آزمون، پاسخ آزمون قبل را یک بار روخوانی کنید. وجه ب

تحلیل آزمون 13 اردیبهشت یازدهم معماری

برای مشاهده تحلیل آزمون فایل ضمیمه زیر را مطالعه کنید.


الهه وثوقی
نويسنده : الهه وثوقی
2/3/2023 4:52:03 PM