چند معمای کلامی جذاب برای تقویت هوش و حافظه

چند معمای کلامی جذاب برای تقویت هوش و حافظه_پنجم دبستان|در اینجا چند معمای جذاب کلامی که ضمن ایجاد سرگرمی، هوش و حافظه شما را تقویت می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم.

چند معمای کلامی جذاب برای تقویت هوش و حافظه


در اینجا چند معمای جذاب کلامی که ضمن ایجاد سرگرمی، هوش و حافظه شما را تقویت می کند را به شما معرفی می کنیم.

تمرین اول : چهار کلمه در هم ریخته را طوری مرتب کنید که کلمه معنی داری را تشکیل دهد. ابتدا تلاش کنید خودتان کلمه ای بسازید و بعد جواب را در پایین مقاله نگاه کنید.

ب ل ب ل ا

ج م ا س ا ت ک

ا ک ب ت

س ز ش ا

تمرین دوم : یک کلمه سه حرفی داخل پرانتز وجود دارد؛ اگر شما حروف آغازین هفت کلمه زیر را به ابتدای آن اضافه کنید، هر کدام کلمه معنی داری می شود. کلمه داخل پرانتز چیست؟

۱-ش

۲-ا ن

۳-ب ی                       (— — — )

۴-ا ب ت

۵-ا ح ت

۶-ب د ه

۷-س و ا ر

تمرین سوم : حروف به هم ریخته را مرتب کنید و چهار کلمه معنی دار پیدا کنید.

ت و ب ا ن

ا س ل ا ا ک

ن و ز ی

ل ه د ن

تمرین چهارم : در جاهای خالی حروفی بگذارید که با دو حرف اول یک کلمه معنی دار و با دو حرف آخر نیز کلمه معنی دار دیگری تشکیل دهد.

ا س (— — — ) ا ل


توصیه هایی برای پرورش هوش کلامی :

ابتدا به آسانترین سوالات پاسخ دهید. با این روش، قسمت ناخودآگاه مغز احساس تنش کمتری پیدا می کند و همزمان اعتماد به نفس را تقویت می کند.

بهتر است در ابتدا تمام سوال را یکبار بخوانید؛ بدین ترتیب بیش از ۹۹ درصد از قوه ی مغزتان بطور ناخودآگاه بر روی آن کار می کند.

برای افزایش دانش لغوی به کلمات جالبی که استادان، شخصیت های اجتماعی، بازیگران، شخصیت های ورزشی یا افرادی از حرفه ی خودتان که سرآمد جامعه هستند بیان می کنند، توجه نموده و همزمان طرز بیان آن ها را هم مورد توجه قرار دهید.

   برای تقویت هوش کلامی خود می توانید از جدول کلمات نیز استفاده کنید. با توجه به تاثیر فراوان هوش کلامی بر موفقیت شغلی، بتدریج فهرستی از واژگان مربوط به رشته تخصصی خودتان را تهیه نمائید و از آنها استفاده کنید. در زندگی روزمره در تلویزیون، رادیو، در فروشگاه یا در جلسات کاری گوش به زنگ کلمات جدید باشید. با چشم تان هم در روزنامه ها و هم کتاب ها بدنبال کلمات جدید باشید. بنابراین علاوه بر رشد دانش لغوی، اعتماد به نفس بیشتری بدست می آورید و فرد معاشرتی و زود جوش می شوید.


جواب تمرین اول : لبالب- استحکام- کتاب- سازش

جواب تمرین دوم : ک ا ر

جواب تمرین سوم : بوتان –الاسکا – ونیز – هلند

جواب تمرین چهارم : ک ا ن


6/3/2023 5:02:01 AM
Menu