فیلم تدریس فصل اول و دوم علوم دوم دبستان

فیلم درس علوم-علوم -علوم دوم دبستان-علوم دوم ابتدایی- فصل زنگ علوم - فصل آب سالم و هوای سالم

فیلم تدریس فصل اول و دوم علوم دوم دبستان

 همراهان عزیز دوم دبستان از طریق لینک های زیر شما می توانیدفیلم تدریس فصل های اول و دوم علوم دوم دبستان، درس زنگ علوم و هوای سالم و آب سالم را مشاهده کنید.

دوستان شما می توانید هر گونه سوال یا مشکلی یا مطلب مفیدی درباره این فیلم یا به طور کل درباره این درس ها را داشتید در کامنت‌ها بپرسید تا سریع پاسخ داده شود.

موفق باشید.

درس زنگ علوم

درس آب سالم و هوای سالم

6/6/2023 10:41:51 AM
Menu