هوش خودت را بسنج(2_سطح متوسط)

هوش خودت را بسنج(2_سطح متوسط)_وسیله ای برای محک هوش افراد

هوش خودت را بسنج(2_سطح متوسط)


معمای کودکانه <<سطح متوسط>>

۱. دو دختر وجود دارند. یکی رو به شمال نشسته و دیگری رو به جنوب. آن‌ها می‌توانند یکدیگر را ببینند و هیچ آینه‌ای هم در کار نیست. چه طور چنین چیزی ممکن است؟

جواب: آن‌ها روبروی همدیگر نشسته‌اند.

✰✩☆✰✩☆✰

2. اگر یک قطار الکتریکی به سمت جنوب حرکت کند، به کدام جهت دود قطار حرکت می‌کند؟

جواب: هیچ دودی وجود ندارد، چون یک قطار برقی است!

✰✩☆✰✩☆✰

3. به سادگی و ظرافت با گفتن نامش شکسته می‌شود؟

جواب: سکوت

✰✩☆✰✩☆✰

4. آن چیست که اگر به زمین بیفتد نمی‌شکند، در آب هم‌تر نمی‌شود؟

جواب: سایه

✰✩☆✰✩☆✰

5. سه مرد در یک قایق بودند که قایق واژگون شد، اما فقط دو نفر از آن‌ها مویشان خیس شد. چرا؟

جواب: چون یکی از آن‌ها طاس بود و مو نداشت.

✰✩☆✰✩☆✰

6. آن چیست گردن دارد، ولی سر ندارد؟

جواب: بطری

✰✩☆✰✩☆✰

7. آن کیست که همه جا می‌رود، ولی از خانه‌اش بیرون نمی‌رود؟

جواب: لاک پشت

✰✩☆✰✩☆✰

8. آن چیست که هم انسان دارد، هم تخم‌مرغ و هم جاده؟

جواب: شانه

✰✩☆✰✩☆✰

9. آن چیست که من می‌روم و او می‌ماند؟

جواب: جای پا

✰✩☆✰✩☆✰

10. آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟

جواب: قارچ

✰✩☆✰✩☆✰

11. آن کدام حیوان آبزی است که قسمت دوم نامش نام یک ساز است؟

جواب: خرچنگ

✰✩☆✰✩☆✰

12. آن چیست که سرش را ببری زنده می‌شود؟

جواب: خزنده

✰✩☆✰✩☆✰

13. آن چیست که گردن دارد، اما سرندارد. دست دارد، اما پای ندارد؟

جواب: کوزه

✰✩☆✰✩☆✰

14. همه اطاق را پر می‌کند، اما از سوراخ کلید بیرون می‌رود؟

جواب: دود

✰✩☆✰✩☆✰

15. کدام گیاه است که در باغ سبز، در بازار سیاه و در آشپزخانه سرخ است؟

جواب: چای


6/3/2023 4:48:19 AM
Menu