تجلیل از قبول شدگان کانون در دانشگاه‌های برتر تهران

هر سال کانون فرهنگی آموزش اواخر مهر و اوایل آبان نسبت به تجلیل از قبول شدگان در دانشگاه‌های برتر تهران اقدام می‌نماید ...

تجلیل از قبول شدگان کانون در دانشگاه‌های برتر تهران


از 26 مهر تا 4 آبان  قبول شدگان کانون فرهنگی آموزش در دانشگاه های برتر تهران کنکور 97 ، در کانون گرد هم جمع خواهند شد و طی مراسمی از این نخبگان کشوری تجلیل می شود ، 

در این مراسم ها اساتید و نخبگان کشوری برای سخنرانی حضور خواهند داشت ...

برای تجلیل از این دانشجویان بنیاد امکانی را فراهم کرده است ، که دانشجویان بتوانند تا 200 هزارتومان کتاب های دانشگاهی خود را قبل از مراسم انتخاب و در این مراسم دریافت نمایند.

از دیگر نکات جالب این مراسم برگزاری و تهیه کتاب ها توسط خود دانش جویان می باشد ...

زمان برگزاری جشن ها در ادامه آمده است و می توانید رویداد های هر جشن را به صورت روزانه از طریق سایت کانون دنبال کنید...


در این 6 جشن ، بیش از 2000 دانشجوی دانشگاه تهران حاضر خواهند شد ، تا کنون از بیش از 200 ناشر کتاب تهیه شده است و بیش از 10000 جلد کتاب دانشگاهی در حال بسته بندی و آماده سازی می باشد.
4/2/2023 10:12:21 AM