گفت‌وگو با ارسلان یزدچی، رتبه‌ی 4 تجربی کشور از تبریز

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با ارسلان یزدچی انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

گفت‌وگو با ارسلان یزدچی، رتبه‌ی 4 تجربی کشور از تبریز

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با ارسلان یزدچی انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.


- از چه سالي عضو کانون شدي؟

من از دوم دبيرستان عضو کانون شدم و در 76 آزمون برنامه‌اي شرکت کردم.

- برنامه‌ي اصلي‌ات براي مطالعه در طول هفته چه بود؟

وقتي از دوم دبيرستان تصميم گرفتم رشته‌ي تجربي را ادامه دهم همان سال پويا براهيم‌باستاني از تبريز، رتبه‌ي يک تجربي کشور شد. او انگيزه‌ي مرا براي شرکت در آزمون‌ها بيش‌تر کرد. برنامه‌ي اصلي من برنامه‌ي کانون بود. برنامه‌ي مدرسه و برنامه‌ي راهبردي اغلب با هم هماهنگ بودند اما در مواردي که مدرسه عقب‌تر از کانون بود چون در تابستان پيش‌خواني کرده بودم خودم درس‌ها را مي‌خواندم و براي آزمون آماده مي‌شدم. در تابستان درس زيست‌شناسي سال چهارم را کامل خواندم. در رياضي و فيزيک هم قوي بودم و توانستم در تابستان فيزيک نيم‌سال اول را هم کامل بخوانم.

- در آزمون‌هاي تابستان به مباحث نگاه به گذشته اهميت مي‌دادي يا نگاه به آينده؟

من از برنامه‌ي تابستان کانون خيلي راضي بودم و خواندن کتاب زرد عمومي باعث شد درس‌هاي عمومي را به سطح مطلوبي برسانم. من از بخش نگاه به گذشته در برخي مباحث سال دوم احساس نياز مي‌کردم و از مباحث نگاه به آينده هم دو درس را انتخاب کردم و جواب مي‌دادم.

ارسلان یزدچی


- اگر در آزموني افت مي‌کردي آيا نگران شرکت در آزمون بعدي نبودي؟ واکنش اطرافيان چه تأثيري در عملکردت داشت؟

قبل از اين‌که نظر ديگران تأثيري روي من داشته باشد خودم به خودم تذکر مي‌دادم و اگر رتبه‌ي دلخواهم را کسب نمي‌کردم به دنبال دلايل آن مي‌رفتم. من البته واکنش نامطلوبي از اطرافيان دريافت نمي‌کردم. دوستانم اغلب درس‌خوان بودند.

- در مورد 8 پروژه‌ي آزمون‌ها در کانون چه شناختي داشتي؟

من به برنامه‌ي راهبردي کاملاً مسلط بودم و شناخت خوبي از همه‌ي پروژه‌ها داشتم. به نظرم هر کدام از اين پروژه‌ها هدفمند طراحي شده‌اند.

- يک‌برنامه‌اي بودي يا چندبرنامه‌اي؟

من فقط يک برنامه داشتم و آن هم برنامه‌ي راهبردي آزمون‌هاي کانون بود.

- مهم‌ترين ويژگي برنامه‌ي راهبردي را در چه مي‌داني؟

نظم و پيوستگي آن مهم‌ترين ويژگي‌اش است. اين برنامه بهترين ابزار براي آمادگي براي کنکور است. مدل برنامه‌ي راهبردي در درس زيست يکي از ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد اين برنامه است.

- معمولاً زمين‌شناسي درسي است که کم‌تر به آن توجه مي‌شود. برخورد تو با اين درس چگونه بود؟

من براي درس زمين‌شناسي از اساتيد سايت کانون کمک گرفتم و توانستم نمره‌ي خوبي در اين درس کسب کنم.

- در چه درسي مشکل داشتي که توانستي آن را برطرف کني؟

اوايل سال در درس ادبيات فارسي مشکل داشتم و دغدغه‌ام شده بود. از سايت کانون استفاده کردم و مادرم هم در اين زمينه به من کمک کرد. وقتي جمله يا بيتي را متوجه نمي‌شدم مادرم برايم توضيح مي‌داد و به‌مرور مشکلم در ادبيات رفع شد.

- مهم‌ترين آموزه‌اي که در کانون ياد گرفتي چيست؟

من نظم و پيوستگي را ياد گرفتم.

ارسلان یزدچیفایل های ضمیمه

گفت‌وگو با ارسلان یزدچی، رتبه‌ی 4 تجربی کشور از تبریز
6/5/2023 9:25:31 AM
Menu