گفت‌وگو با امیرحسین قویدل، رتبه‌ی 2 تجربی و 3 زبان کشور

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با امیرحسین قویدل انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

گفت‌وگو با امیرحسین قویدل،  رتبه‌ی 2 تجربی و 3 زبان کشور

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با امیرحسین قویدل انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.


- برنامه‌ي مطالعاتي شما در طول هفته چه بود؟

برنامه‌ي کلي من بر اساس برنامه‌ريزي کانون بود اما آن را شخصي‌سازي کرده بودم. مباحثي را که بيش‌تر تسلط داشتم کم‌تر مي‌خواندم و بيش‌تر وقتم را براي نقاط ضعفم مي‌گذاشتم. معمولاً برنامه‌ي مدرسه با برنامه‌ي کانون هماهنگ بود اما اگر هماهنگ نبود اولويت من برنامه‌ي آزمون‌ها بود. سعي کردم درس‌هايي مثل رياضي و فيزيک را از قبل به صورت عميق ياد بگيرم تا نياز نباشد براي هر آزمون وقت زيادي صرف کنم.

- وقتي افت تراز داشتي و نتيجه‌ي مطلوبت را نمي‌گرفتي واکنش اطرافيان چه بود؟

وقتي افت تراز داشتم قبل از توجه به واکنش ديگران سعي مي‌کردم نااميد نشوم و به تلاشم ادامه دهم. اگر رتبه‌ام هم خوب مي‌شد مغرور نمي‌شدم و در اين موارد سعي مي‌کردم درصدد اصلاح نقاط ضعفم برآيم. در جلسه‌اي که با آقاي قلم‌چي در تبريز داشتيم از ايشان پرسيدم که براي اين‌که نااميد يا مغرور نشوم چه بايد بکنم. ايشان در جواب گفتند: «تو مغرور يا نااميد نمي‌شوي؛ زيرا سؤال تو نشان‌دهنده‌ي فراشناخت توست». بعد از نتايج آزمون‌ها برخي واکنش‌ها در مدرسه خوب و برخي هم نامطلوب بود. پدر و مادرم دلگرمي خوبي براي من بودند و اجازه نمي‌دادند نااميد يا خسته شوم. توصيه‌ي من به دانش‌آموزان اين است که از آزمون دادن نترسند و در همه‌ي آزمون‌ها شرکت کنند. گاهي تمايل به شرکت در يک آزمون را نداشتم اما مادرم اصرار داشت که حتماً شرکت کنم.

امیرحسین قویدل


- يک‌برنامه‌اي بودي يا چند‌برنامه‌اي؟

من يک‌برنامه‌اي بودم و با برنامه‌ي راهبردي پيش مي‌رفتم.

- تا چه حد به برنامه‌ي راهبردي مسلط بودي؟

من مرحله به مرحله با برنامه‌ي راهبردي آشنا مي‌شدم تا تمرکز بيش‌تري براي هر آزمون داشته باشم.

- مهم‌ترين ويژگي برنامه‌ي راهبردي چيست؟

مهم‌ترين ويژگي آن آزمون‌هاي جمع‌بندي است؛ زيرا تمام مباحث مرور مي‌شوند و سطح دانش‌آموز را بهتر مشخص مي‌کند.

- مهم‌ترين آموزه‌اي که از کانون ياد گرفتي چيست؟

نظم و پيوستگي مهم‌ترين چيزي است که از کانون ياد گرفتم. آزمون‌هاي کانون در حال حاضر منظم‌ترين آزمون‌هاي کشور هستند و استانداردترين سؤالات را دارند.

امیرحسین قویدلفایل های ضمیمه

گفت‌وگو با امیرحسین قویدل، رتبه‌ی 2 تجربی و 3 زبان کشور
6/9/2023 5:23:11 AM
Menu