نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی ها

نفرات برتر کنکور سراسری 96 توسط سازمان سنجش منتشر شد

نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی هانفرات برتر هر يك از گروه هاي آزمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1396 و نتایج کانونی ها به شرح ذيل اعلام مي گردد.

اسامی نفرات برترکنکور 96- گروه آزمایشی علوم تجربی

1 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها امیرحسین قاسمی نژادرائینی
از سیرجان

رتبه 1
تجربی کشور
4 سال دانش آموز کانون 

پنجم دبستان و از دوم دبیرستان (68 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها امیرحسین قویدل سردصحرا
از تبریز

رتبه 2
تجربی کشور
3 سال دانش آموز کانون

 از دوم دبیرستان (47 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها محمدرضا نادری
از بابل

رتبه 3
تجربی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (21 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها ارسلان یزدچی
از تبریز

رتبه 4
تجربی کشور

5 سال دانش آموز کانون 

سوم و چهارم دبستان و از دوم دبیرستان (76 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
5 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها محسن نکویی 
از یزد

رتبه 5
تجربی کشور
5 سال دانش آموز کانون 

چهارم و پنجم دبستان و از دوم دبیرستان (87 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها یاسمن میر
از بابل

رتبه 6
تجربی کشور
4 سال دانش آموز  کانون

از اول دبیرستان (75 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
7 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها سیدرضا سالاری کیا
از شیراز

رتبه 7
تجربی کشور
7 سال دانش آموز کانون

پنجم دبستان و از دوم راهنمایی (117 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها امیررضا پاشاپور یگانه
از تهران

رتبه 8
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (41 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها مهدی شفیعی
از اردبیل

رتبه 9
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون 

از سوم دبیرستان (29 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها مهدی روانخواه
از یاسوج

رتبه 10
تجربی کشور
7 سال دانش آموز کانون

از اول راهنمایی (130 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

اسامی نفرات برترکنکور 96 - گروه آزمایشی ریاضی

1 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
 صابر دین پژوه
از تبریز

رتبه 1
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (53 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمد کاظم فقیه خراسانی
از یزد

رتبه 2
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (9 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
علی فاطمی مفرد
از تهران

رتبه 3
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (3 آزمون) 
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمدحسن احمد یارندی
از تهران

رتبه 4
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون 

سوم راهنمایی و از سوم دبیرستان (30 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
5 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
سعید نعیمی
 از تهران

رتبه 5
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون

اول و دوم دبیرستان و چهارم دبیرستان (19 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمدامین مطهری نیا
از یزد

رتبه 6
ریاضی کشور
7 سال دانش آموز کانون

پنجم دبستان و از دوم راهنمایی (92 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
7 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمد قیدی
از تهران

رتبه 7
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون

اول و دوم دبیرستان و چهارم دبیرستان (28 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمد حسین زارعی اردستانی
از اصفهان

رتبه 8
ریاضی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (22 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
اروین آذرمینا
از تهران

رتبه 9
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (5 آزمون)  
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
سیدحسن موسوی بندرابادی 
از یزد

رتبه 10
ریاضی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (40 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

اسامی نفرات  برتر کنکور 96 - گروه علوم انسانی 

1 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
عرفان میران زاده مهابادی
از تهران

رتبه 1
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (7 آزمون) مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
یلدا حجتی
از تهران

رتبه 2
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (8 آزمون) مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
علی مهرایی
از تهران

رتبه 3
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (6 آزمون) مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4
زینب ابن علی
از کاشان

رتبه 4
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است
5 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
سیدامیراحسان میری
از تهران

رتبه 5
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (6 آزمون) مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6
فرید صابری
از کامیاران

رتبه 6
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است  
7 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
مصطفی نوذری
از تهران

رتبه 7
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (6 آزمون) مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8   مرتضی ضیائی نسب
از بیرجند

رتبه 8
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است  
9 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
زهرا شیدائیان آرانی
 از تهران

رتبه 9
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (11 آزمون) مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10
فاطمه حیدری
از تهران

رتبه 10
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است
اسامی نفرات برتر کنکور 96 - گروه آزمایشی زبان‌های خارجه

1 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها ارشیا زاهدی پور
از تهران

رتبه 1
زبان کشوری
5 سال دانش آموز کانون 
از سوم راهنمایی (54 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
رضا قانع خیابانیان
 از تهران

رتبه 2
زبان کشوری
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (21 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3 نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
امیرحسین قویدل سردصحرا
از تبریز

رتبه 3
زبان کشوری
3 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان (47 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4
فربد سمنانی
از سمنان
رتبه 4
زبان کشوری
6 سال دانش آموز کانون 

چهارم و پنجم دبستان و از اول دبیرستان(87 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6

محمد رضا نادری 
از بابل
رتبه 6
زبان کشوری
از تابستان سال چهارم

(21 آزمون کانون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8
هلیا حسینی

از تهران
رتبه 8
زبان کشوری 
2 سال دانش آموز کانون 

از سوم دبیرستان (21 آزمون )
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9
نسترن راستگو
از تبریز
رتبه 9
زبان کشوری


3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (62 آزمون )
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10
محمد رحمانیان 
از جهرم
رتبه 10
زبان کشوری
6 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان و اول تا سوم راهنمایی (83 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی هنر به شرح زیر است:

1-سما معیری  از تهران   (رتبه 1 هنر کشوری)

2-اویتا اراکیلین از تهران   (رتبه 2 هنر کشوری)

3-اتوسا عبدالهی امانی از کرج (رتبه 3 هنر کشوری)رتبه های برتر کانون در کنکور 96 : کلیک کنید


 رتبه های برتر کنکور 96 درشهر شما : کلیک کنیدرتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته تجربی

رتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته ریاضی  

رتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته انسانی 

رتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته هنر  

رتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته زبان