مهندسی عمران ازنگاه پروفسور محمود گلابچی(چهره ماندگار عمران)

در این فیلم پروفسور محمود گلابچی (چهره ماندگار کشور در رشته عمران و معماری ) رشته مهندسی عمران را معرفی کرده است .

مهندسی عمران ازنگاه پروفسور محمود گلابچی(چهره ماندگار عمران)


در این فیلم پروفسور محمود گلابچی (چهره ماندگار کشور در رشته عمران و معماری و بنیان گذار دانشگاه معماری و هنر پارس  ) رشته مهندسی عمران را معرفی کرده است .

فایل های ضمیمه

6/1/2023 1:40:37 AM
Menu