پاسخ به یک سؤال متداول اولیا (2)

در برنامه‌ی مطالعاتی روزانه باید تنوع مطالعاتی داشت. در ازای هر 2 درس اختصاصی حداقل یک درس عمومی بخوانید.

پاسخ به یک سؤال متداول اولیا (2)

راه‌حل چیست؟

در پاسخ به این سؤال موارد بسیاری را‌ می‌توان عنوان کرد که در ادامه به چند مورد اساسی آن اشاره‌ می‌شود:

1. توجه به چندبعدی بودن آزمون‌ها: در برنامه‌ی مطالعاتی روزانه باید تنوع مطالعاتی داشت. در ازای هر 2 درس اختصاصی حداقل یک درس عمومی بخوانید.

2. سلیقه‌ی دبیران: آشنایی با انواع تیپ سؤالات این مزیت را دارد که دانش‌آموز درس را عمیقاً آموخته و بر مباحث مسلط شود. این موضوع منجر به افزایش توانایی در پاسخ‌گویی‌ می‌شود.

3. زمان، عامل باارزش و البته محدودکننده‌ای به شمار‌ می‌رود. دانش‌آموز باید یاد بگیرد زمان را مدیریت کند؛ یعنی بین تعداد صفحات خوانده‌شده و زمان صرف‌شده تناسب قابل قبولی برقرار کند و از طرفی به سؤالات تستی در زمان تعیین‌شده پاسخ دهد.

4. رقابت صحیح منجر به پیشرفت‌ می‌شود. به دانش‌آموز خود یاد بدهید که اولین و اصلی‌ترین رقیب او خودش است. این عامل منجر به مدیریت استرس‌ می‌شود.

5. درس خواندن آن هم به شیوه‌ی درست یک هنر است و هر هنری راز و رمزهایی برای خود دارد. تکنیک‌های مطالعه و تست‌زنی، هنر درس خواندن است.