پاسخ تشریحی خلاقیت نمایشی کنکور 95

کمدی نمایشی است که هدف اصلی آن، سرگرم کردن باشد و پایانی خوش داشته باشد.

پاسخ تشریحی خلاقیت نمایشی کنکور 95

برای مشاهده‌ی پاسخ تشریحی درس خلاقیت نمایشی کنکور 95 هنر، فایل زیر را دانلود نمایید.

ارغوان عبدالملكی
نويسنده : ارغوان عبدالملكی