پاسخ تشریحی درک عمومی هنر کنکور 95

ساکنان هزاره چهارم پ.م در شوش از فن سفالگری و نقاشی روی سفال بسیار پیشرفته ای برخوردار بودند که با ابداع مفرغ به تدریج از اهمیت آن کاسته شد.

پاسخ تشریحی درک عمومی هنر کنکور 95

برای مشاهده‌ی پاسخ تشریحی درس درک عمومی هنر کنکور 95 هنر، فایل زیر را دانلود نمایید.

ارغوان عبدالملكی
نويسنده : ارغوان عبدالملكی
6/9/2023 4:35:30 AM
Menu