ریاضی را دوست داشته باشید (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق سیده‌رکسانا پوراسمعیل را می‌خو

ریاضی را دوست داشته باشید (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق سیده‌رکسانا پوراسمعیل را می‌خوانیم. 

  

من از همان ابتدا به درس ریاضی علاقه داشتم؛ زیرا با مادرم به صورت مفهومی کار کرده‌ می‌کردم. مادرم این درس را درس شیرینی برایم کرده بود و از کاربردها و استفاده‌های آن در زندگی‌ برایم می‌گفت. همیشه در این درس نمره‌ی 20 می‌گرفتم. اولین و مهم‌ترین موضوع برای پیشرفت در این درس، توجه کافی داشتن و یاد گرفتن درس‌های جدید هنگام درس دادن معلم و سر کلاس است. مهم‌تر این‌که مطالبی را که متوجه نمی‌شدم بدون نگرانی از معلم خود می‌پرسیدم تا اشتباهاتم را با خودم به خانه نبرم؛ زیرا ممکن بود مادرم نتواند مشکل مرا برطرف کند. هم‌چنین در حل سؤالاتی که متوجه نمی‌شدم به کمک مادرم شکل می‌کشیدم یا سؤال را به تست‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کردم و اطلاعات مسئله را دسته‌بندی می‌کردم تا با ذهن بازتری به حل سؤال بپردازم.

6/9/2023 5:06:24 AM
Menu