در دوران طلایی نوروز: تثبیت یا پیشرفت؟

در سال گذشته فقط %6 دانش آموزان توانستند در همه‌ی درس‌ها چند تا از 10 تای خود را در مقایسه با آزمون‌های جمع بندی حفظ کنند.آن‌ها به جای تثبیت دستاوردها،بیش‌تر توان خود را روی جبران ضعف‌ها گذاشتند

در دوران طلایی نوروز: تثبیت یا پیشرفت؟

تثبیت یا پیشرفت؟

مباحث آزمون امروز مشابه آزمون 9 بهمن است.هر دو آزمون جمع بندی پایه هستند.

267- طی دو هفته ی گذشته اولویت را به کدام یک دادید؟

1) فقط تثبیت در مقایسه با 9 بهمن(نمره هایم را حفظ کنم و کم تر نشوم)                                                    

2) فقط پیشرفت نسبت به 9 بهمن(نمره هایم بهتر شود)    

3) بیش تر به فکر تثبیت بودم(اکثر درس ها تثبیت شود،یکی دو درس بهتر شود)                                     

4) بیش تر به فکر پیشرفت بودم(اکثر درس ها بهتر شود)

تابلـوی نوروزی:چه قدر وقت گذاشتید؟

267- برای نوشتن تابلوی دوران طلایی چه قدر وقت گذاشتید؟

1) کم تر از یک ساعت ولی این تابلو در دوران نوروز برایم مفید و موثر بود.

2) کم تر از یک ساعت اما از این تابلو در دوران نوروز استفاده ی چندانی نکردم.

3) بیش از یک ساعت وقت گذاشتم و این تابلو در دوران نوروز برایم مفید و موثر بود.

4) بیش از یک ساعت وقت گذاشتم ولی این تابلو در دوران نوروز برایم مفید و موثر نبود.

 تابلـوی نوروزی موفـق

 تابلوی نوروزی موفق،تابلویی است که درصد زیادی از هدف ها و تصمیم های تان را اجرا کرده باشید.

268- شما به تابلوی نوروزی خودتان چه امتیازی می دهید؟

1) رنگ آبی یا رنگ سبز: اجرای بیش از%70 تصمیم ها آبی-اجرای بیش از%50 تصمیم ها سبز (خیلی خوب یا خوب)

2) رنگ زرد: اجرای بیش از%30 تصمیم ها (متوسط)

3) رنگ قرمز: اجرای کم تر از%30 تصمیم ها (ضعیف)

4) رنگ مشکی (خاموش،یعنی ننوشته ام)

دو شرط برای جهش

1-تلاش زیاد(ساعات مطالعه ی زیاد) 2-داشتن ذهن شفاف و برنامه ی واضح و روشن

269- شما کدام یک از دو شرط را دارید؟

1) زحمت زیاد می کشم،ذهن و برنامه ی شفاف هم دارم.                                                     

2) زحمت زیاد می کشم اما ذهن و برنامه ام چندان واضح و شفاف نیست.                                                     

3) ذهن و برنامه ی روشن و شفافی دارم اما زیاد زحمت نمی کشم.        

4) راجع به خودم قضاوت دقیقی ندارم.

فقط %6

در سال گذشته فقط %6 دانش آموزان توانستند در همه ی درس ها چند تا از 10 تای خود را در مقایسه با آزمون های جمع بندی مشابه حفظ کنند یعنی در مقایسه با آزمون های جمع بندی پیش1 و پایه،در یک یا چند درس چند تا از 10 تایشان پایین تر آمد. علت این بود،آن ها به جای تثبیت دستاوردها،بیش تر توان خود را روی جبران ضعف ها گذاشتند و بخشی از دستاوردها را از دست دادند.

270- هدف اصلی شما در نوروز امسال چیست؟

1) فقط جبران ضعف ها

2) فقط حفظ دستاوردها(تثبیت چند تا از 10 تایم در همه ی درس ها)

3) اولویت بیش تر را به جبران ضعف ها می دهم.

4) اولویت بیش تر را به حفظ دستاوردها و تثبیت چند تا از 10 تایم می دهم.

خدمات سایت در نوروز

271- در دوران نوروز از کدام خدمات سایت بیش تر استفاده کردید؟

1) کارنامه های کانون(5 نوع درس- مبحثی- سوال محور)در آزمون های 7 فروردین و20 فروردین

2) کلاس های آنلاین و فیلم های آموزشی

3) خلاصه درس ها

4) آزمونک های آنلاین

مطالب مرتبط

6/3/2023 6:12:53 AM
Menu