آزمون 23 بهمن/ عکس دسته جمعی برترهای نیم سال اول

پس از اتمام آزمون در جمعه23بهمن،از چهار گروه دانش آموزان عکس دسته جمعی گرفته خواهد شد. گروه اول: دانش آموزان بدون غیبت در آزمون ها(غیبت صفر) گروه دوم: دانش آموزان با میانگین تراز بالای6000 به شرط ..

آزمون 23 بهمن/ عکس دسته جمعی برترهای نیم سال اول

آزمون 23 بهمن/عکس دسته جمعی برترها

پس از اتمام آزمون در جمعه23بهمن،از چهار گروه دانش آموزان عکس دسته جمعی گرفته خواهد شد.

گروه اول: دانش آموزان بدون غیبت در آزمون ها(غیبت صفر)

گروه دوم: دانش آموزان با میانگین تراز بالای6000 به شرط شرکت در آزمون های اعتبارسنجی برترها

گروه سوم: دانش آموزان با معدل بالای 19(در ردیف اول) و دانش آموزان با معدل بالای 18 در ردیف دوم

گروه چهارم: دانش آموزانی که در نیم سال اول پیشرفت داشته اند(در معدل در تراز کل یا دو درس مهم)

275- شما در کدام گروه قرار دارید؟(اگر در 2 گروه قرار دارید،گروه اصلی خود را مشخص کنید)

1) گروه اول(غیبت صفر)                            

2) گروه دوم(تراز بالای6000)

3) گروه سوم(معدل بالا)                           

4) گروه چهارم(پیشرفت در نیم سال اول)

شرایط تقدیرنامه برای دانش آموزان برتر

دانش آموزان برتر با دارا بودن 3 شرط واجد شرایط خواهند بود و تقدیرنامه دریافت می کنند:

1-میانگین تراز بالای6000 

2-شرکت در 2 آزمون اعتبارسنجی برترها و کسب نمره ی قابل قبول(امروز و 9 بهمن)

3-داشتن معدل بالای18(با تحویل کارنامه ی پارسال و کارنامه ی امسال)

276- آیا شما شرایط دانش آموز برتر کانونی را دارا هستید؟

1) بله،من هر 3 شرط را به طور کامل دارم.

2) شرایط را دارم اما کارنامه ی پارسال را ارایه نداده ام.

3) شرایط را دارم اما کارنامه ی امسال را ارایه نداده ام.

مطالب مرتبط

نسترن توکلی
ارسال شده توسط : نسترن توکلی
6/9/2023 1:03:44 AM
Menu