کنکوری ها:درس‌های پایه را با چه روشی بخوانیم؟

4 روش برای درس‌های پایـه روش اول:اجباری کردن درس عربی و یک یا دو درس اختصاصی روش دوم:پنجره‌های باز روش سوم:مطالعه‌ی هم زمان درس‌های مرتبط پایه با سال چهارم روش چهارم:زوج کتاب‌ها و زوج درس ها

کنکوری ها:درس‌های پایه را با چه روشی بخوانیم؟

                                       4روش برای درس‌هاي پايـه

روش اول :اجباری کردن درس عربی و یک  یا دو درس اختصاصی

اجباری کردن درس عربی 

275- آیا با اجباری کردن درس عربی در برنامه ی درسی تان موافقید؟

1) کاملا موافقم                              

2) تا حدودی موافقم                

3) نظری ندارم.                             

4) مخالفم

اجباری کردن یک یا دو درس اختصاصی در هر رشته

ریاضی:ریاضیات پایه

تجربی:زیست پایه و ریاضی پایه

رشته ی انسانی:ریاضی1،اقتصاد،روان شناسی،آرایه های ادبی

276- آیا با اجباری کردن یکی دو درس اختصاصی در برنامه ی درسی تان موافقید؟

1) کاملا موافقم                             

2) تا حدودی موافقم        

3) نظری ندارم.                             

4) مخالفم

روش دوم : پنجره های باز

به این چند زمان توجه کنید:بین دو نیم سال،دوران طلایی نوروز،دوران جمع بندی(خرداد)-ضمنا دانش آموزان جدی قبلا در دو بازه ی

تابستان و بازه ی 3 مهر تا 10 مهر به مطالعه ی درس های پایه پرداخته بودند.

277- آیا شما با تاکید بر مطالعه ی درس های پایه در پنجره های باز موافقید؟

1) کاملا موافقم                              

2) تا حدودی موافقم               

3) نظری ندارم.                              

4) مخالفم

روش سوم :مطالعه ی هم زمان درس‌هاي مرتبط پايه با سال چهارم

در هر یک از درس ها مباحثی وجود دارد که درس های سال چهارم با پایه مرتبط است.

مثال درس های مرتبط در رشته ی ریاضی:حد و پیوستگی و مشتق درحسابان و دیفرانسیل

مثال درس های مرتبط در رشته ی تجربی:خون و ایمنی بدن در زیست شناسی دوم و سوم/حرکت شناسی در فیزیک سال دوم و سال چهارم

278- آیا شما با مطالعه ی هم زمان درس های مرتبط پایه همراه با سال چهارم وگنجاندن مباحث مرتبط در برنامه ی آزمون ها موافقید؟

1) کاملا موافقم                             

2) تا حدودی موافقم          

3) نظری ندارم.                              

4) مخالفم

روش چهارم :زوج کتاب ها و زوج درس ها

به علت تعداد زیاد درس ها و کتاب های پایه،برخی از آن ها را دو تا دو تا در کنار هم قرار داده ایم تا یکی از آن ها را در نیم سال اول و دیگری را در نیم سال دوم مطالعه کنید.

زوج کتاب های ریاضی: فیزیک1و2 با فیزیک3،شیمی2 با شیمی3

زوج کتاب های تجربی: فیزیک1و2 با فیزیک3،شیمی2 با شیمی3

زوج کتاب های انسانی:ریاضی سوم باآمار و مدل سازی،تاریخ ادبیات1 با تاریخ ادبیات2،منطق با فلسفه سال سوم،جامعه شناسی1 با جامعه شناسی2،تاریخ پایه با جغرافیای پایه

279- آیا شما با گنجاندن زوج کتاب ها و زوج درس ها برای درس های پایه موافقید؟

1) کاملا موافقم                 

2) تا حدودی موافقم         

3) نظری ندارم.                 

4) مخالفم

                                                                  طراحی سوال ها:کاظم قلم چی

                                                                         تنظیم :نسترن توکلی


5/28/2023 7:34:00 AM