محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم

این برنامه قادر است معدل نهایی دانش آموزان دوازدهم را پس از پایان امتحانات نهایی محاسبه کند.

 1. محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم

  محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم


 2. جزئیات عدم محاسبه نمره ردی در معدل کل/ شرط حذف شدن درس

  جزئیات عدم محاسبه نمره ردی در معدل کل/ شرط حذف شدن درس


 3. ترمیم معدل

  ترمیم معدل


 4. سهم «معدل» در کنکور 94

  سهم «معدل» در کنکور 94


 5. سهم معدل در کنکور 94، 25 درصد

  سهم معدل در کنکور 94، 25 درصد


 6. تأثیر 25 درصدی معدل و اهمیت آن

  تأثیر 25 درصدی معدل و اهمیت آن


 7. شرایط ترمیم معدل دیپلم برای کنکور سراسری 99

  شرایط ترمیم معدل دیپلم برای کنکور سراسری 99


 8. برگزاری جشن معدل های بالای 19 در کانون - تهران

  برگزاری جشن معدل های بالای 19 در کانون - تهران


 9. نحوه تاثیر سوابق تحصیلی و محاسبه نمره کل داوطلبان کنکور

  نحوه تاثیر سوابق تحصیلی و محاسبه نمره کل داوطلبان کنکور


 10. حذف نمره مردودی از معدل کل دانشجویان ارشد

  حذف نمره مردودی از معدل کل دانشجویان ارشد


موضوعات پر جستجو