ثبت نام بورسیه به صورت الکترونیک

به امید آن که هیچ دانش آموز باانگیزه و سخت کوشی به دلیل مشکل مالی از درس خواندن و پیشرفت باز نماند.

 1. ثبت نام بورسیه به صورت الکترونیک

  ثبت نام بورسیه به صورت الکترونیک


 2. روزشمار ثبت نام بورسیه (یکشنبه 30 شهریور) : 40906 دانش آموز

  روزشمار ثبت نام بورسیه (یکشنبه 30 شهریور) : 40906 دانش آموز


 3. روزشمار ثبت نام بورسیه (چهار شنبه 2 مهر) : 41613 دانش آموز

  روزشمار ثبت نام بورسیه (چهار شنبه 2 مهر) : 41613 دانش آموز


 4. روزشمار ثبت نام بورسیه (دوشنبه 31 شهریور) : 41185 دانش آموز

  روزشمار ثبت نام بورسیه (دوشنبه 31 شهریور) : 41185 دانش آموز


 5. ثبت نام بورسیه ها به مرز 38000 نزدیک شد

  ثبت نام بورسیه ها به مرز 38000 نزدیک شد


 6. جدیدترین گزارش از ثبت نام بورسیه ها

  جدیدترین گزارش از ثبت نام بورسیه ها


 7. روزشمار ثبت نام بورسیه (سه شنبه 1 مهر) : 41442 دانش آموز

  روزشمار ثبت نام بورسیه (سه شنبه 1 مهر) : 41442 دانش آموز


 8. آخرین آمار ثبت نام بورسیه های جدید اعلام شد

  آخرین آمار ثبت نام بورسیه های جدید اعلام شد


 9. روزشمار ثبت نام بورسیه(یکشنبه16شهریور): 39367 دانش آموز

  روزشمار ثبت نام بورسیه(یکشنبه16شهریور): 39367 دانش آموز


 10. روزشمار ثبت نام بورسیه (یکشنبه23شهریور) : 39726 دانش آموز

  روزشمار ثبت نام بورسیه (یکشنبه23شهریور) : 39726 دانش آموز


موضوعات پر جستجو