درس زمین شناسی در کنکور

درس زمین‌شناسی یکی از 5 درس اختصاصی دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی است ولی در برخی مواقع به آن بی‌توجهی می‌شود .

 1. درس زمین شناسی در کنکور

  درس زمین شناسی در کنکور


 2. تست زمین شناسی برای آمادگی در آزمون21آبان

  تست زمین شناسی برای آمادگی در آزمون21آبان


 3. بررسی تیپ تست های زمین شناسی در کنکور

  بررسی تیپ تست های زمین شناسی در کنکور


 4. نکته و تست مبحث کانی ها (زمین شناسی)

  نکته و تست مبحث کانی ها (زمین شناسی)


 5. پاسخ تشریحی زمین شناسی نظام جدید کنکور تجربی 99

  پاسخ تشریحی زمین شناسی نظام جدید کنکور تجربی 99


 6. آزاده وحیدی موثق: رویکرد درس زمین شناسی در کنکور99

  آزاده وحیدی موثق: رویکرد درس زمین شناسی در کنکور99


 7. پاسخ تشریحی زمین شناسی نظام قدیم کنکور 99

  پاسخ تشریحی زمین شناسی نظام قدیم کنکور 99


 8. مهرداد نوری زاده: پاسخ تشریحی زمین شناسی کنکور 99 داخل کشور

  مهرداد نوری زاده: پاسخ تشریحی زمین شناسی کنکور 99 داخل کشور


 9. زمین شناسی: خلاصه نکات زمین ساخت ورقه ای + زمین لرزه

  زمین شناسی: خلاصه نکات زمین ساخت ورقه ای + زمین لرزه


 10. درس زمین شناسی؛ آری یا نه؟

  درس زمین شناسی؛ آری یا نه؟


موضوعات پر جستجو