مجتبی سعادت پیشه

مجتبی سعادت پیشه

مجتبی سعادت پیشه

دهدشت

رتبه تجربی در منطقه :390
تعداد آزمون :21
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6830
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مصطفى نيك نژاد
نام مدرسه :شاهد

رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
390

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6830
میانگین تراز نیمسال اول :6669
میانگین تراز نیمسال دوم :6924


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1395/07/23 تا تاريخ : 1396/04/09

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :