امیرمهدی کریمی

امیرمهدی کریمی

امیرمهدی کریمی

كرمانشاه

رتبه تجربی در منطقه :123
تعداد آزمون :47
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7928
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : پدرام رضايى زاده
نام مدرسه :شهيدبهشتى (سمپاد) ْ

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ايران
123

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :7928
میانگین تراز نیمسال اول :7935
میانگین تراز نیمسال دوم :7922


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1395/07/23 تا تاريخ : 1396/04/09

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :