کنکور 98

پریا ولیزاده ایلخچی

پریا ولیزاده ایلخچی

پریا ولیزاده ایلخچی

تبريز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه :4
رتبه زبان در منطقه :22
تعداد آزمون :62
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :8161
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مليكا پيروز زرين
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
10

کشوری

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي8 از 10
  عربي10 از 10
  معارف 8 از 10
  زبان 9 از 10
  زمين شناسي6 از 10
  رياضيات10 از 10
  زيست شناسي9 از 10
  فيزيك10 از 10
  شيمي9 از 10