عرفان آبادیفرد

عرفان آبادیفرد

عرفان آبادیفرد

تبريز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه :1
رتبه زبان در منطقه :10
تعداد آزمون :74
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :8162
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مهدى دليرجمشيدآبادى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
3

کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 8200
میانگین تراز آزمون عادی :8162
میانگین تراز نیمسال اول :8191
میانگین تراز نیمسال دوم :8145


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي8 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 8 از 10
  زبان 9 از 10
  زمين شناسي8 از 10
  رياضيات10 از 10
  زيست شناسي9 از 10
  فيزيك10 از 10
  شيمي9 از 10