محمدصادق مجیدی یزدی

محمدصادق مجیدی یزدی

محمدصادق مجیدی یزدی
از تهران

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 1
تعداد آزمون : 11
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 8173
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : مدرسه ماندگارالبرز
نام مدرسه : ماندگارالبرز
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
2
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :8173
میانگین تراز نیمسال اول :8148
میانگین تراز نیمسال دوم :8201

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/01/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور