محمدعرفان هوشیاری

محمدعرفان هوشیاری

محمدعرفان هوشیاری
از تهران

گروه آزمایشی : انسانی
رتبه انسانی در منطقه : 4
رتبه زبان در منطقه : 93
تعداد آزمون : 61
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7987
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : البرز متوسطه 2
نام مدرسه : ماندگارالبرز
رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي,دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
7
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7987
میانگین تراز نیمسال اول :7929
میانگین تراز نیمسال دوم :8187

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1397/12/03

    کارنامه دانش آموز در کانون