محمد رحیمی

محمد رحیمی

محمد رحیمی
از يزد

رتبه تجربی در منطقه : 84
رتبه زبان در منطقه : 58
تعداد آزمون : 64
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7378
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : اميرحسين لشكرى
نام مدرسه : شهيد صدوقي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
84
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7006
میانگین تراز آزمون عادی :7378
میانگین تراز نیمسال اول :7507
میانگین تراز نیمسال دوم :7278

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور