پرهام گودرزی

پرهام گودرزی

پرهام گودرزی
از همدان

رتبه ریاضی در منطقه : 275
رتبه کشوری در رشته ریاضی : 9
رتبه زبان در منطقه : 2
تعداد آزمون : 35
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6710
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : على ناهيدى
نام مدرسه : علامه حلى2
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
275
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5953
میانگین تراز آزمون عادی :6710
میانگین تراز نیمسال اول :6601
میانگین تراز نیمسال دوم :6787

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون