ملیکا دادخواه

ملیکا دادخواه

ملیکا دادخواه
از اصفهان

گروه آزمایشی : انسانی
رتبه انسانی در منطقه : 7
رتبه زبان در منطقه : 257
تعداد آزمون : 28
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7610
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : ليلا روغنى
نام مدرسه : فرزانگان امين 1
10
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6930
میانگین تراز آزمون عادی :7610
میانگین تراز نیمسال اول :7501
میانگین تراز نیمسال دوم :7680

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور