برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

36 16 5757 820 1302 1054 4 5 4 3 3 8 4 4 3 5 2 7
91

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

18 4 5378 2 4 3 1 2 8 3 3 2 4 1 4
18

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

36 11 5276 1302 2549 3 4 4 2 3 8 3 3 2 5 1 6
60

دانشگاه فردوسي - مشهد

27 9 5251 4376 3 3 4 1 2 8 3 3 2 4 1 6
28

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

72 22 5196 2898 3697 1115 3 2 3 2 2 7 2 2 2 4 1 6
37

دانشگاه خوارزمي تهران

36 9 5098 1633 2 3 3 2 2 7 2 2 2 5 1 5
21

دانشگاه تبريز

32 15 5077 4571 4044 2 3 2 1 1 7 2 2 2 2 1 4
20

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
60 7 5014 1739 3 3 3 2 2 7 2 3 2 3 1 6
13

دانشگاه شيراز

18 4 5000 2 2 2 2 1 7 2 2 3 3 2 5
10

دانشگاه اصفهان

42 15 4967 2900 3864 1720 2 2 3 1 1 7 2 2 2 4 1 5
18

دانشگاه رازي کرمانشاه

54 5 4967 2 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 4
14

دانشگاه گنبد

15 3 4933 7490 2 1 1 1 1 4 1 1 2 4 1 5
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 11 4918 5346 2 3 2 1 1 7 2 2 1 2 1 5
11

دانشگاه شهيد چمران اهواز

48 6 4908 6902 1 1 2 1 1 6 1 1 1 3 1 3
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
30 9 4840 9197 1 3 1 1 1 5 2 2 1 1 1 4
4

دانشگاه اراک

24 5 4831 5885 2 2 2 1 1 5 1 1 2 3 1 3
2

دانشگاه ايلام

12 3 4824 2 3 3 1 1 5 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

27 10 4824 5235 3969 2 3 2 1 1 6 2 1 1 2 1 4
11

دانشگاه تبريز

شبانه
22 7 4819 3835 2 1 2 1 1 6 1 1 1 2 1 3
8

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد

24 5 4781 6367 2 2 2 1 1 7 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه گيلان - رشت

27 10 4765 6085 7179 2 2 2 1 1 6 2 1 2 3 1 3
13

دانشگاه اروميه

30 9 4750 7327 1 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 4
6

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

22 6 4733 6623 2 2 2 1 1 6 2 2 2 2 1 4
9

دانشگاه قم

108 22 4700 4576 8839 6804 2 2 2 1 1 6 2 1 2 3 1 4
6

دانشگاه سمنان

21 3 4699 1 1 3 1 1 6 2 1 3 4 1 5
1

دانشگاه ياسوج

24 5 4697 11435 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 3
4

دانشگاه كردستان - سنندج

21 7 4686 5433 8455 1 1 1 1 1 6 1 1 2 3 1 4
10

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

24 5 4665 13299 3 1 2 1 1 5 1 1 1 3 1 3
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
27 8 4647 13138 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
9

دانشگاه بجنورد

54 13 4621 11115 10199 1 2 1 1 1 5 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

18 4 4550 15186 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 5
2

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

46 9 4549 16741 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 3
7

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
8 3 4542 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
27 3 4521 22691 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه بجنورد

شبانه
18 5 4483 13988 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

30 6 4384 22907 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

شبانه
60 11 4302 42585 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

27 3 4266 1 1 1 1 1 8 1 1 3 3 1 5
0

دانشگاه يزد

24 3 2 1 2 1 1 7 1 1 3 1 1 4
5

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

27 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
4