برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 95 می باشد .
نام دانشگاهظرفیت رشتهتعداد قبولی کانونچارک پائین تراز کانونچارک پائین رتبه منطقه 1چارک پائین رتبه منطقه 2چارک پائین رتبه منطقه 3ادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیاتزیستفیزیکشیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال اول
5023 6041227547042697657513544
2946

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال دوم
5026 5994506452724942656514543
987

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
8842 5846568882214328556413533
1064

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال اول
7428 5835426567805710556413433
605

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال اول
4218 582178523323556313443
822

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

307 581510786557414543
378

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

303 57658031566315443
227

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال اول
4028 5751103234455556313433
554

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم
3012 572252489439556412433
596

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
4633 5719434677413377556413533
591

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال دوم
7631 5718861371837593546513433
308

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول
3821 571287233838547313533
367

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
4431 5712540695494742556313533
325

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
8842 56975046106176375556413433
326

دانشگاه علوم پزشکي بابل

5227 568087914302547413443
257

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال دوم
3810 564996574691656313433
255

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول
3618 56289447556413443
268

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
4424 562792185030656313433
350

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول
3418 5612114154512436313433
370

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5030 55857444110644630556413433
225

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال اول
3815 557812158556313432
230

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

4620 557599246502546413433
249

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران --پرديس خودگردان
3014 5566107987655556513432
96

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)

205 556110018546313433
110

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال اول
3014 5557105585791556413433
187

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
3612 5552109775854657412432
249

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

5034 5536125146564556313433
304

دانشگاه علوم پزشکي اراک

محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک
3014 5525131525589546313434
218

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال دوم
3616 551812505546313433
158

دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)

4421 5508161457066546312422
229

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال اول
3617 5496131025309546313433
132

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

4418 54967741535212423
178

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول
4010 549656234444546213423
307

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

7630 5491456579573590547413433
436

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

4420 5481132206178546312423
259

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران --پرديس خودگردان
309 5475136429492546412322
65

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال اول
3625 5475112925496546313433
188

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول
4020 545499005744546313433
329

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال دوم
249 544913991445413433
122

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

468 5440113415470546313433
134

دانشگاه علوم پزشکي قم

5018 5427130435369546313333
197

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
348 5407141397249446213422
155

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
4225 5404116136744556413433
141

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود)

2414 5400166568123556312422
255

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

106 539815828536513322
208

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال دوم
3016 53986485124657386546313433
105

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر)

3216 53941867311496535312422
115

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

5024 5390136168034546313432
191

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

269 5388162989870436212423
103

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال دوم
3423 5384141257646536312423
111

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
3219 5379127416465556413333
150

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم
2211 5379120605962546312433
157

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

5018 53766473150634026547413432
182

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)

309 53718837555512433
83

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

125 536916248545312322
83

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال اول
2615 5367147889251546212322
189

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

4019 536476738000446313433
171

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

3421 53596680143188841546212433
143

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت
5625 5357153475893557413433
133

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم
2810 5352114394691546212433
75

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

3418 5347168839608545312433
141

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر)

3215 5342150798235546413422
69

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول
3211 5334122554388545313333
110

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)

2210 533112974546313433
58

دانشگاه علوم پزشکي اراک

3016 5331144687329446212323
101

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد)

3219 5327161598649436212332
68

دانشکده علوم پزشکي خلخال

3012 53261638310364545411323
80

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال اول --پرديس خودگردان
83 5325546213222
50

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

208 53207646556212322
162

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي)

3220 5320152268549436313333
126

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب)

2617 5305158689127546312422
72

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز

پرديس خودگردان
108 529617481446412332
63

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

328 5296167109432536212323
69

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم
3617 5292162858217546212423
89

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول --پرديس خودگردان
73 528815644538212423
36

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال دوم
3415 5288163308592545312322
86

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال دوم
2411 52821245112028536112322
116

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال اول
2412 52816040547212432
112

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

5422 5276162049760546412333
186

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده)

3216 5274172599658536212322
85

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

3210 52672163110446436412322
68

دانشكده علوم پزشكي مراغه

4017 52628948127228309535313333
132

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

159 52621080117259546312332
101

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال اول
4417 52572121512110535312422
134

دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند)

2612 5257900721810455413322
48

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

3816 525669971590817074556413423
151

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
3416 5252235075436546313332
147

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)

3211 52471820711305545211333
65

دانشگاه علوم پزشکي فسا

4423 52387940151939095546312422
93

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي مسجدسليمان --مناطق محروم
249 523712370436311312
42

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم
3218 52306756165989775545313323
68

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس)

2610 5226180969648445413332
84

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال اول
267 522311635535212322
72

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

263 522118294566312322
92

دانشكده علوم پزشكي سراب

3214 52129395167328176545313332
61

دانشکده علوم پزشکي لارستان

6025 5210104472067513321446312322
73

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

3213 5202101481997412249435212222
67

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
75 520019570344411312
41

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال دوم
2210 520010545436312422
80

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

4422 51988298176019648546312333
81

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان)

269 519419166436212322
61

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

بومي استان تهران --مناطق محروم
63 51949514435313441
28

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

324 518611793536112423
71

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)

2811 51851819110353545313423
78

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال دوم
308 51781944910494425312322
70

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

1310 51781691210779546413322
108

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

3220 51761709111228545212322
43

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر)

247 517114580547312423
56

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)

3012 5170184788936546112332
53

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)

4223 5169178308235446312422
68

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال دوم
244 516910836546211213
44

دانشکده علوم پزشکي گراش

3212 51689890155008528535312422
39

دانشگاه علوم پزشکي بم

146 516711431335111322
56

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

2214 51672084214692436212422
48

دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)

3213 51652331715498546212322
78

دانشكده علوم پزشكي ساوه

324 516219185535513422
98

دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش)

پرديس خودگردان
4016 5158927619679545313323
40

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان)

3016 5155189419823446312332
63

دانشكده علوم پزشكي آبادان

نيمسال اول
3414 51471554213478545312322
87

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال اول
3210 5147973210207546312332
56

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

3414 5146181739023556413322
58

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

53 512514125546412423
53

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

54 5122444212222
157

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

2012 51211538611037545412322
106

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

344 5113446313232
55

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

3011 510917154545312423
61

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي جنوب استان کرمان(جيرفت ، رودبارجنوب ، عنبراباد ، فارياب ، قلعه گنج ، کهنوج ، منوجان) --مناطق محروم
147 509916721436211212
35

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

3616 50951842012720536212322
88

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)

246 5086546213312
64

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

پرديس خودگردان
208 5080187129845535412323
47

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين)

2010 507619404435312322
60

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن)

325 5046546211422
60

دانشكده علوم پزشكي آبادان

103 5046434112323
58

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه)

268 50442161112548435212323
64

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

پرديس خودگردان
207 502615386546412333
61

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

بومي ابهروخدابنده --مناطق محروم
6027 50192409015179435212322
95

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد)

3215 5003152849302536312323
86

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

3214 50011987811535436312322
87

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
73 4960567513333
58

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
3211 4954262588660434212222
169

دانشگاه علوم پزشکي يزد

پرديس خودگردان
5015 49382172315293435312322
69

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال دوم
2611 49232147615722435212222
126

دانشكده علوم پزشكي آبادان

نيمسال دوم
2614 48712629910566435312322
134

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

326 485217229434212212
154

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي رامهرمز --مناطق محروم
248 484026202435211311
96

دانشگاه علوم پزشکي بم

بومي شرق استان کرمان(بم ، ريگان ، نرماشير ، فهرج) --مناطق محروم
1210 471927955324111211
77

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي دشت آزادگان
205 469720677454212211
115

دانشكده علوم پزشكي خمين

بومي خمين --مناطق محروم
247 466728864445211222
128

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان بلوچستان --مناطق محروم
269 466016238445212222
210

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

324 535111211
483