نوروز 96

منابع درسی برای آزمون 7 فروردین این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس زبان فارسی 3 سوم انسانى

 • مبحث قواعد ترکیب

 • مبحث جمله

 • مبحث مطابقت نهاد و فعل - گروه فعلی

 • مبحث نمایش نامه - فیلم نامه

 • مبحث واژه و واژگان در زبان

 • مبحث دستور خط فارسی 1

 • مبحث جمله ساده و اجزای آن

 • مبحث نوشته‌های ادبی 1

 • مبحث گروه اسمی

 • مبحث نوشته‌های ادبی 2

 • مبحث ساختمان واژه 1

 • مبحث دستور خط فارسی 2

15 فیلم کوتاه 2 خلاصه درس

درس عربی 3 سوم انسانى

 • مبحث الادب فی الخطاب - التذکار 1

 • مبحث الشجاعة فی الحق - التذکار 2

 • مبحث الامثال و الحکم - المثال

 • مبحث الی الفجر - الاجوف

 • مبحث ابتسم للحیاة - الناقص

 • مبحث العسل غذا و شفا - الناقص المزید

 • مبحث من طرایف الحکمة - المفعول المطلق - له

 • مبحث المتنبی و سعدی - التوابع

8 فیلم بلند 6 فیلم 3 دقیقه ای 57 خلاصه درس

درس آرایه‌های ادبی سوم انسانى

 • مبحث مقدمات

 • مبحث قالب‌های شعر فارسی

 • مبحث بیان

11 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 32 فیلم 3 دقیقه ای 33 خلاصه درس

درس منطق دهم انسانی و سوم انسانى

 • مبحث تعاریف

 • مبحث استدلال

12 فیلم بلند 16 فیلم کوتاه 41 فیلم 3 دقیقه ای 13 خلاصه درس

درس تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانى

 • مبحث تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر

22 فیلم بلند 84 فیلم 3 دقیقه ای

درس تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 سوم انسانى

 • مبحث تاریخ ادبیات ایران

5 فیلم بلند

درس روان شناسی سوم انسانى

 • مبحث کلیات

 • مبحث رشد

6 فیلم بلند 4 فیلم کوتاه 111 فیلم 3 دقیقه ای 17 خلاصه درس

درس جامعه‌شناسی 2 سوم انسانى

 • مبحث هویت و فرهنگ

 • مبحث جامعه و فرهنگ

9 فیلم بلند 18 فیلم 3 دقیقه ای

درس جغرافیای 2 سوم انسانى

 • مبحث ناحیه چیست؟

 • مبحث زندگی در نواحی ساحلی

 • مبحث زندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوب

 • مبحث زندگی در نواحی کوهستانی

8 فیلم بلند 5 فیلم 3 دقیقه ای

درس فلسفه سوم انسانى

 • مبحث معنا و قلمرو فلسفه

 • مبحث نخستین فلاسفه بزرگ

6 فیلم بلند 10 فیلم کوتاه 8 خلاصه درس

درس دین و زندگی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث هدایت الهی

 • مبحث هدایت مستمر

 • مبحث معجزه ای از نوع کتاب

 • مبحث گستره‌ی رسالت پیامبر

 • مبحث تداوم رسالت

 • مبحث جایگاه امامت

 • مبحث وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)

8 فیلم بلند 42 فیلم 3 دقیقه ای 4 خلاصه درس

درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان

 • مبحث TV or no TV

 • مبحث The Value of Education

 • مبحث Memory

14 فیلم بلند 20 فیلم کوتاه 64 فیلم 3 دقیقه ای 36 خلاصه درس
برنامه کلاس های آنلاین
مدرسدرسزمان برگزاری
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
منتخبی از عربی 1 ، معرفه و نکره از عربی 2
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
انواع اعراب اسم از عربی 2
مشاهده کلاس
حامد هوشیاران حامد هوشیارانزرد عمومی
زرد عمومی
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
اعراب فعل مضارع از عربي 2
مشاهده کلاس
سید رسول اسلامی سید رسول اسلامیخانه تکانی مبحث محور
خانه تکانی مبحث محور
مشاهده کلاس
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
معلوم و مجهول از عربی 2
امروز ساعت 19:00
داوود اکبری داوود اکبریاهمیت آزمون 7 فروردین
اهمیت آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/06
فرزاد قنبری فرزاد قنبری
نواسخ از عربي 2
19:00 1396/01/06
مازیار شیروانی مقدم مازیار شیروانی مقدممشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
مشاوره کارنامه آزمون 7 فروردین
12:30 1396/01/07
محمد معافی محمد معافی10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
12:30 1396/01/08
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/09
پژمان عبدالهیان پژمان عبدالهیانویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
ویژگی افرادی که در نیم سال دوم رشد می کنند
12:30 1396/01/10
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/10
سید محمد علی مرتضوی سید محمد علی مرتضوی
حال و تمییز از عربی 3 سوم دبیرستان
19:00 1396/01/11
نفرات برتر در آزمون20 اسفند 1395
پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی