جمع‌بندی کنکور

مطالب مرتبط با جمع‌بندی کنکور

1398 اردیبهشت

جزوه شیمی دوازدهم تجربی فصل 4

جزوه شیمی دوازدهم تجربی

جزوه شیمی دهم

1398 فروردین

چند روش مطالعه برای یادگیری لغات زبان انگلیسی

امروز فوق العاده پیش میرم...

1397 بهمن

بهترین فرد برای رقابت

1397 آذر

تست گرامر تطابق فعل و فاعل

تست واژگان بخش 5 کتاب زبان تخصصی

تست واژگان بخش 4 کتاب زبان تخصصی

1397 آبان

تست گرامر معلوم و مجهول - زبان تخصصی

نمونه تست واژگان بخش 3 کتاب زبان تخصصی

منابع کنکور منحصرا چیست؟!

1397 مهر

cloze test & reading #3

تست گرامر حروف تعریف

تست واژگان بخش 2 زبان تخصصی

cloze test & reading #2

تست واژگان بخش 1 زبان تخصصی

علی قوام پور:معرفی کتاب جدید سه سطحی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی

cloze test & reading #1

فاطمه رسولی نسب: چگونه با خودمان رقابت کنیم!

6 نکته کلیدی گرامر نقل قول

6 نکته کلیدی گرامر ضمایر

10 نکته کلیدی گرامر بیان آرزو (wish)

1397 شهریور

تست گرامر فعل دوم بعد از فعل اول

نمونه سوال ضمایر

نمونه سوال ضمایر موصولی

1397 تیر

نمونه سوال گرامر صفات و قیود - زبان تخصصی

سپهر حسنی (رتبه 97 کنکور پارسال) : روش مطالعه من در هفته آخر

اصطلاحات زبان تخصصی کنکور خارج از کشور 94- منحصرا زبان

1397 خرداد

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر

بیشتر