جمع‌بندی کنکور

مطالب مرتبط با جمع‌بندی کنکور

1397 مهر

تست واژگان بخش 2 زبان تخصصی

cloze test & reading #2

تست واژگان بخش 1 زبان تخصصی

علی قوام پور:معرفی کتاب جدید سه سطحی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی

cloze test & reading #1

فاطمه رسولی نسب: چگونه با خودمان رقابت کنیم!

6 نکته کلیدی گرامر نقل قول

6 نکته کلیدی گرامر ضمایر

10 نکته کلیدی گرامر بیان آرزو (wish)

1397 شهریور

تست گرامر فعل دوم بعد از فعل اول

نمونه سوال ضمایر

نمونه سوال ضمایر موصولی

1397 تیر

نمونه سوال گرامر صفات و قیود - زبان تخصصی

سپهر حسنی (رتبه 97 کنکور پارسال) : روش مطالعه من در هفته آخر

اصطلاحات زبان تخصصی کنکور خارج از کشور 94- منحصرا زبان

1397 خرداد

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر

دانلود پاسخبرگ مشاوره ای ویژه جمع بندی کنکور 97

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور عمومی

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور انسانی

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور ریاضی

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور تجربی

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور زبان

جمع‌بندی کنکور انسانی 97؛ روز سی و یکم-گزیده نکات زبان انگلیسی

جمع‌بندی کنکور 97؛ روز بیست و هشتم-گزیده نکات علوم اجتماعی

جمع‌بندی کنکور 97؛ روز سی و دوم -گزیده نکات روانشناسی

آزمون جامع 2 معادل کنکور انسانی ویژه تمرین آزمون‌های 1 تیر

جمع‌بندی کنکور انسانی 97؛ روز بیست و هفتم -گزیده نکات جغرافیا

جمع‌بندی کنکور 97؛ روز بیست و پنجم-گزیده نکات ریاضی

جمع‌بندی کنکور انسانی 97؛ روز سی‌ام -گزیده نکات ریاضی

جمع‌بندی کنکور 97؛ روز بیست و چهارم - گزیده نکات دین و زندگی 2

بیشتر