جمع‌بندی کنکور

مطالب مرتبط با جمع‌بندی کنکور

1397 آذر

تست گرامر ( معلوم و مجهول- زمان ها- ضمایر- حروف تعریف)

تست واژگان بخش 4 کتاب زبان تخصصی

1397 آبان

تست گرامر معلوم و مجهول - زبان تخصصی

نمونه تست واژگان بخش 3 کتاب زبان تخصصی

منابع کنکور منحصرا چیست؟!

تست جمع بندی گرامر ( زمان ها- ضمایر- حروف تعریف)

1397 مهر

cloze test & reading #3

تست گرامر حروف تعریف

تست واژگان بخش 2 زبان تخصصی

cloze test & reading #2

تست واژگان بخش 1 زبان تخصصی

علی قوام پور:معرفی کتاب جدید سه سطحی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی

cloze test & reading #1

فاطمه رسولی نسب: چگونه با خودمان رقابت کنیم!

6 نکته کلیدی گرامر نقل قول

6 نکته کلیدی گرامر ضمایر

10 نکته کلیدی گرامر بیان آرزو (wish)

1397 شهریور

تست گرامر فعل دوم بعد از فعل اول

نمونه سوال ضمایر

نمونه سوال ضمایر موصولی

1397 تیر

نمونه سوال گرامر صفات و قیود - زبان تخصصی

سپهر حسنی (رتبه 97 کنکور پارسال) : روش مطالعه من در هفته آخر

اصطلاحات زبان تخصصی کنکور خارج از کشور 94- منحصرا زبان

1397 خرداد

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر

دانلود پاسخبرگ مشاوره ای ویژه جمع بندی کنکور 97

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور عمومی

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور انسانی

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور ریاضی

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور تجربی

پاسخ برگ مشاوره‌ای کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور زبان

بیشتر