برنامه‌ریزی

برچسب ها

مطالب مرتبط با برنامه‌ریزی

1397 آذر

برنامه‌ریزی را از امروز یاد بگیریم

هرکاری زمانی دارد

وقتی می‌خواهید پایه‌های میز مطالعه‌تان را رنگ کنید...

جایگاه تعادل در برنامه‌ریزی

اکنون لحظات باارزشی در اختیار داریم

راهکارهای کسب آرامش در مطالعه

یک برنامه‌ی هدفمند

1397 آبان

پرسش‌های دانش آموزان و پاسخ امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی97

تمام کردنِ کارهای ناتمام

ضرورت برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی برای کنکور

تجربه‌ی لذت‌بخشِ موفقیت

1397 مهر

رقابت جدی در نیم‌سال اول

ترمز کنید

خودتان را بهتر بشناسید!

یک تلنگر مثبت به درس‌های تلنگری

‌20روز اول را چگونه گذراندید؟

آیدین تمرکز می‌کند

موفقیتی که انتظارمان را می‌کشد

5 مهارت کلیدی برای کسب موفقیت تحصیلی (1) - سازمان‌دهی

فاطمه رسولی نسب: چگونه با خودمان رقابت کنیم!

فاطمه رسولی نسب: خط کش خودت را داشته باش

با اطمینان شروع کنید

تصمیم‌های کوچک بزرگ

برای دوهفته برنامه‌ریزی کنید

ستون‌های موفقیت

1397 شهریور

شروعی مهم‌تر به وسعت مِهر

فاطمه رسولی: بهترین روش درس خواندن!

استراحت صحیح

برای کنکور چند ساعت درس بخوانیم؟

بیشتر