برنامه‌ریزی

برچسب ها

مطالب مرتبط با برنامه‌ریزی

1397 فروردین

آموزش نظم دهی و برنامه‌ریزی به نوجوانان (بخش نخست)

1396 اسفند

چگونه یک دانش‌آموز دبیرستانی موفق باشیم؟

گامی مناسب در جهت افزایش تراز

1396 بهمن

چگونه ذهنمان را مانند یک کتابخانه نظم دهیم؟

برنامه‌ریزی درسی

1396 دی

یک مدل برنامه برای دانش‌آموزان دهم تجربی

یک مدل برنامه برای دانش‌آموزان چهارم تجربی

عوامل مهم در مطالعه‌ی متمرکز

فواید برنامه‌ریزی صحیح

اگر هنوز دانش‌آموز بودم... (2)

وظیفه یا نتیجه؟ شاید هم راه سوم!

1396 آذر

درس خواندن با برنامه

با علاقه درس بخوانم یا با برنامه؟

زمان‌شناسی بازده مطالعاتی

سه بخش اصلی در برنامه‌ریزی

1396 آبان

چه‌طور درس بخوانم؟

فواید برنامه‌ریزی

چگونه نخوانیم؟

اول هدف‌گذاری بعد برنامه‌ریزی

برای برنامه‌ریزی درسی از کجا شروع کنیم؟

چگونه در میدان مربی خود باشیم؟

بهانه‌های خود را دور بریزید و شروع کنید

چگونه در سال تحصیلی بهتر درس بخوانیم؟

هر بار، یک کار مهم انجام دهید

پیش‌خوانی، گامی برای موفقیت

شروع عالی

1396 مهر

هدف، استراتژی، برنامه ریزی

برنامه داشتن و پایبند بودن به برنامه خود

تست عمومی

برنامه‌ریزی شخصی

بیشتر