برچسب

مطالب مرتبط با برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی

۱۳۹۶ آبان

چه‌طور درس بخوانم؟

فواید برنامه‌ریزی

چگونه نخوانیم؟

اول هدف‌گذاری بعد برنامه‌ریزی

برای برنامه‌ریزی درسی از کجا شروع کنیم؟

چگونه در میدان مربی خود باشیم؟

بهانه‌های خود را دور بریزید و شروع کنید

چگونه در سال تحصیلی بهتر درس بخوانیم؟

هر بار، یک کار مهم انجام دهید

پیش‌خوانی، گامی برای موفقیت

شروع عالی

۱۳۹۶ مهر

هدف، استراتژی، برنامه ریزی

برنامه داشتن و پایبند بودن به برنامه خود

تست عمومی

برنامه‌ریزی شخصی

چگونه ساعت مطالعه را تنظیم کنیم؟

۱۳۹۶ شهریور

بررسی 3 اصل برای برنامه‌ریزی صحیح

بهترین نتیجه در کمترین زمان...

برنامه‌ریزی و موفقیت

خداحافظ تابستان

اهمیت برنامه‌ریزی خوب و منسجم

حساب هر روز را داشته باش

چگونه به نتیجه‌ی دلخواهمان برسیم؟

۱۳۹۶ مرداد

برای مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی در تابستان از کجا شروع کنم؟

برنامه‌ریزی در 8 اصل

۱۳۹۶ خرداد

جلسه نفرات برتر شهر تبریز با حضور کاظم قلم چی

۱۳۹۶ اردیبهشت

وقت‌های مرده، وقت‌‌کشی‌های خطرناک

اراده، پشتکار، موفقیت

روش غلط جمع‌بندی

خشت اول چون نهد دانش‌آموز، درست!

بیشتر