رتبه‌های زیر 100ریاضی در15سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟

این اطلاعات مربوط به رتبه‌های برتر کانون است. انتخاب رتبه‌های برتر رشته ریاضی

رتبه‌های زیر 100ریاضی در15سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟


این اطلاعات مربوط به رتبه های برتر کانون در سال های گذشته  است. 


برای مشاهده ی تصویر با کیفیت ، فایل ضمیمه را دانلود کنید.

 

رتبه‌های زیر 100ریاضی در15سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟

رتبه‌های زیر 100ریاضی در15سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟


رتبه‌های زیر 100ریاضی در15سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟


رتبه‌های زیر 100ریاضی در15سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟مفهوم رنگ ها در جدول :

آبی : 2 سال و بیشتر دانش آموز کانون بوده است.

سبز: 1 سال (10 تا 20 آزمون) دانش آموز کانون بوده است.

زرد:  5 تا 10 آزمون دانش آموز کانون بوده است.

قرمز : کمتر از 5 آزمون دانش آموز کانون بوده است.  


برای مشاهده ی تصویر با کیفیت ، فایل ضمیمه را دانلود کنید.