رتبه‌های زیر100تجربی در15سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟

با مشاهده‌ی این آمار متوجه می‌شوید رتبه‌های زیر100تجربی در15سال گذشته چه رشته هایی راانتخاب کردند؟

رتبه‌های زیر100تجربی در15سال گذشته چه رشته ای راانتخاب کردند؟


این اطلاعات مربوط به رتبه های برتر کانون در سال های قبل  است. 


برای مشاهده ی تصویر با کیفیت ، فایل ضمیمه را دانلود کنید.
 

مفهوم رنگ ها در جدول :

آبی : 2 سال و بیشتر دانش آموز کانون بوده است.

سبز: 1 سال (10 تا 20 آزمون) دانش آموز کانون بوده است.

زرد:  5 تا 10 آزمون دانش آموز کانون بوده است.

قرمز : کمتر از 5 آزمون دانش آموز کانون بوده است.  


فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید