دانلود سوالات و کلید کنکور 92 - گروه تجربی

سوالات کنکور 92 در گروه تجربی توسط سایت سازمان سنجش منتشر شد .

دانلود سوالات و کلید کنکور 92 - گروه تجربی

سوالات و کلید کنکور 92 در گروه تجربی توسط سایت سازمان سنجش منتشر شد .

 

برای دانلود سوالات و کلید فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

توجه : سوالات و کلید مربوط به دفترچه A می باشد. 

برای ورود درصد های خود و مشاهده درصدهای دوستانتان در کنکور تجربی به صفحه شخصی خود مراجعه کنید.

منبع :