رویکردها + تحلیل‌های کنکور 99 از نگاه دبیران و رتبه‌های برتر

تحلیل‌های کنکور 99 را در ادامه مشاهده کنید . .. . ...

رویکردها + تحلیل‌های کنکور 99 از نگاه دبیران و رتبه‌های برتر


تحلیل های کنکور 99 را در ادامه مشاهده کنید... کنکورتجربی 99 نظام جدید و نظام قدیم


ادبیات

امید معینی: تحلیل ادبیات کنکور تجربی 99


عربی

عمار تاج بخش : تحلیل «عربی» کنکور تجربی 99 + راهکارهای حل

حامد مقدس‌زاده: تحلیل درس عربی در کنکور 99 تجربی

ایادفیلی: رویکرد سوالات عربی کنکور تجربی 99

مهدی اسماعیلی: تحلیل درس عربی در کنکور 99 تجربی

محمدمهدی سربلند: تحلیل درس عربی کنکور 99 تجربی

معارف رویکردهای درس دین و زندگی کنکور تجربی 99 

محمدابراهیم مازنی: تحلیل دین و زندگی کنکور تجربی 99
زبان انگلیسی

رویکرد کنکور تجربی 99 در درس زبان انگلیسی (نظام جدید)

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 99 تجربی (نظام جدید)

پرهام نکوطلبان: تحلیل زبان انگلیسی کنکور 99 تجربی (نظام قدیم)

فرزانه شکی: تحلیل و تشریح کنکور تجربی - زبان انگلیسیزمین شناسی

آزاده وحیدی موثق: رویکرد درس زمین‌شناسی در کنکور99
ریاضی

مهدی ملارمضانی: تحلیل درس ریاضی کنکور تجربی 99

محمد پیمانی : تحلیل و بررسی سوالات ریاضی کنکور تجربی 99

تحلیل کامل درس ریاضی کنکور 99 رشته تجربی با رتبه 1 کنکور

میلاد منصوری : رویکرد ریاضی تجربی در کنکور99

زیست شناسی

رویکردهای زیست‌شناسی در کنکور 99

اشکان هاشمی: تحلیل و بررسی رویکردهای زیست کنکور99

برادران رسولی: تحلیل درس زیست‌شناسی کنکور تجربی 99

امین گودرزی: تحلیل و رویکرد زیست‌شناسی در کنکور 99

محمدمهدی روزبهانی : تحلیل کامل درس زیست شناسی در کنکور 1399

فیزیک

امیرحسین برادران: رویکردهای فیزیک کنکور تجربی 99

محمد جعفر مفتاح : تحلیل اولیه فیزیک رشته تجربی کنکور 99

محمد هجری: تحلیل فیزیک کنکور تجربی 99شیمی

رویکرد درس شیمی رشته تجربی در کنکور 99

امیر قاسمی : تحلیل درس شیمی تجربی کنکور تجربی 99

مسعود جعفری : تحلیل درس شیمی کنکور تجربی 99

هادی مهدی زاده : تحلیل کلی درس شیمی کنکور 99 تجربی

امین نوروزی: تحلیل درس شیمی کنکور تجربی 99کنکور ریاضی 99 نظام جدید و نظام قدیم


ادبیات

الهام محمدی : رویکردهای ادبیات در کنکور ریاضی 99

امید معینی: تحلیل ادبیات کنکور ریاضی 99


عربی

فاطمه منصور خاکی : رویکردهای کنکور 99 رشته ریاضی در درس عربی

عمار تاجبخش: تحلیل درس عربی در کنکور ریاضی 99

حامد مقدس زاده: تحلیل درس عربی کنکور 99 ریاضی

احمد برخان: تحلیل عربی کنکور 99 رشته ریاضی

ایادفیلی : تحلیل و بررسی ازمون عربی رشته‌ی ریاضی (99)معارف

رویکردهای کنکور ریاضی 99 در درس دین و زندگی : سکینه گلشنی ، سید احسان هندی ، حامد هوشیاران 

امیرحسین حیدری میانگین تراز 7398: تحلیل معارف کنکور ریاضی99


زبان انگلیسی

سپیده عرب : رویکرد کنکور ریاضی 99 در درس زبان انگلیسی (نظام جدید)

آیلین درخورد: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 99 ریاضی(نظام جدید)

آیلین درخورد: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 99 ریاضی(نظام قدیم)

جلال پریداد: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 99 ریاضی(نظام جدید)

پرهام نکوطلبان: تحلیل زبان انگلیسی کنکور 99 ریاضی (نظام قدیم)ریاضیات

رویکردهای درس حسابان در کنکورریاضی 99 : عادل حسینی، امیر حسین ابومحبوب و فرزانه خاکپاش

عادل حسینی: تحلیل حسابان کنکور 99

حمید علی زاده: تحلیل درس حسابان کنکور ریاضی 99

عزیز الله علی اصغری : تحلیل گسسته و آمارواحتمال کنکورسراسری 99

علی سعیدی زاد : تحلیل سوال‌های ریاضی کنکور 99

جواد محسنی : تحلیل سوال‌های ریاضی کنکور ریاضی 99


فیزیک

محمد اکبری : رویکردهای درس فیزیک در کنکورریاضی 99

امیرحسین برادران:تحلیل فیزیک ریاضی 99(توصیه مهم به تجربی ها)

سید علی میر نوری: تحلیل درس فیزیک کنکور ریاضی 99

محمد جعفر مفتاح : تحلیل اولیه فیزیک رشته ریاضی کنکور 99
شیمی

ایمان حسین نژاد :رویکردهای درس شیمی در کنکورریاضی 99

محمد حسن زاده مقدم: رویکردهای درس شیمی کنکور ریاضی 99

زهراالسادات غیاثی: رویکرد کنکور 99 رشته ریاضی در درس شیمی


تحلیل امین نوروزی از درس شیمی رشته ریاضی کنکور 99

تحلیل امیر قاسمی در مورد درس شیمی رشته ریاضی کنکور 99

مسعود جعفری : تحلیل درس شیمی رشته ریاضی کنکور 99

هادی مهدی زاده : تحلیل کلی درس شیمی کنکور 99

بهمن بازرگانی: پاسخ تشریحی و تحلیل شیمی کنکور ریاضی 99

کنکور انسانی 99 نظام جدید و نظام قدیم


ادبیات

امیرحسین رضافر: تحلیل درس ادبیات نظام قدیم انسانی در کنکور 99


عربی

احمد منصوری : رویکردهای کنکور انسانی 99 در درس عربی

نوید امساکی: رویکردهای عربی عمومی انسانی 99

عمار تاجبخش: تحلیل درس عربی عمومی انسانی کنکور99


معارف

رویکردهای درس دین و زندگی در کنکور انسانی 99 : سکینه گلشنی ، سید احسان هندی ، حامد هوشیاران 

سارا اشتری: تحلیل دین وزندگی-ادبیات انسانی 99زبان انگلیسی

 سپیده عرب : رویکرد کنکور انسانی 99 در درس زبان انگلیسی (نظام جدید)

پرهام نکوطلبان: تحلیل زبان انگلیسی کنکور 99 انسانی (نظام قدیم)

حمید مهدیان راد: تحلیل انگلیسی کنکور 99 انسانی (نظام جدید)


ریاضی

محمد بحیرایی: تحلیل ریاضی در کنکور انسانی 99


اقتصاد

سارا شریفی: رویکردهای درس «اقتصاد» کنکور 99 انسانی

سپیده آزاد: تحلیل درس اقتصاد در کنکور 99

زینب صالح زاده: تحلیل درس اقتصاد در کنکور 99

مریم بوستان: تحلیل درس اقتصاد در کنکور 99

فاطمه حیاتی: تحلیل درس «اقتصاد» کنکور انسانی 99


ادبیات اختصاصی

سید علیرضا احمدی: تحلیل «ادبیات اختصاصی» کنکور انسانی 99

حمید محدثی، فرهاد علی نژاد: تحلیل «ادبیات اختصاصی» انسانی 99عربی اختصاصی

سید محمدعلی مرتضوی:تحلیل رویکردهای عربی اختصاصی کنکورانسانی99

عمار تاج بخش: تحلیل «عربی اختصاصی» کنکور انسانی 99


تاریخ و جغرافیا

لیلا فیروزی :  رویکرد کنکور 99 در درس تاریخ و جغرافیا

میلاد هوشیار: تحلیل تاریخ در کنکور انسانی 99 در 5 نکته

محمدعلی خطیبی بایگی: تحلیل جغرافیا کنکور انسانی 99 در 5 نکته

فاطمه سخایی: تحلیل «جغرافیا» در کنکور انسانی 99


جامعه شناسی

پارسا حبیبی: تحلیل «جامعه شناسی» در کنکور انسانی 99

ارغوان عبدالملکی: تحلیل «علوم اجتماعی» کنکور انسانی 99

محمدابراهیم مازنی: تحلیل «علوم اجتماعی» کنکور انسانی 99
فلسفه و منطق

تحلیل رویکردهای فلسفه و منطق در کنکور انسانی 99

کیمیا طهماسبی: تحلیل فلسفه و منطق نظام قدیم کنکور انسانی 99

نیما جواهری: تحلیل «فلسفه و منطق» کنکور انسانی 99روانشناسی

مهسا عفتی: تحلیل رویکردهای روان شناسی کنکورانسانی99

کنکور هنر 99


کل دروسشهره جعفری : آیا کنکور هنر 99 نظام قدیم و جدید تفاوت دارد؟
ادبیات  رویکردهای کنکور هنر 99 در درس ادبیات

امیرحسین رضافر: تحلیل درس ادبیات نظام قدیم در کنکور 99

عربی

رویکردهای کنکور هنر 99 در درس عربی

عمار تاج بخش: تحلیل عربی کنکور هنر 99


معارف 

رویکردهای کنکور هنر 99 در درس دین و زندگی

 تحلیل های معارف کنکور هنر 99

احمد منصوری: تحلیل دین و زندگی هنر 99 - نظام جدیدزبان انگلیسی 

رویکرد کنکور هنر 99 در درس زبان انگلیسی

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 99 هنر نظام جدید

علی شکوهی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 99 هنر (نظام جدید)

پرهام نکوطلبان: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 99 هنر(نظام قدیم)

درک عمومی هنر

رویکرد درس درک عمومی هنر کنکور هنر 99


درک عمومی ریاضی فیزیک

رویکرد درس درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر 99


ترسیم فنی

رویکرد درس ترسیم فنی کنکور هنر 99

تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر 99خلاقیت تصویری و تجسمی

رویکرد درس خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر 99

تحلیل درس خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر سال 99

خلاقیت نمایشی

رویکرد درس خلاقیت نمایشی در کنکور هنر 99


خلاقیت موسیقی

رویکرد درس خلاقیت موسیقی در کنکور هنر 99

خواص مواد

رویکرد درس خواص مواد در کنکور هنر 99
کنکور زبان 99


ادبیات

رویکرد درس ادبیات در کنکور زبان 99

امید معینی: تحلیل درس ادبیات کنکور زبان 99

عربی

عمار تاج بخش: تحلیل عربی کنکور زبان 99 + راهکار حل تست ها

محمدمهدی سربلند: تحلیل درس عربی کنکور 99 منحصراً زبان

مهدی اسماعیلی: تحلیل درس عربی در کنکور 99 منحصراً زبان

حامد مقدس‌زاده: تحلیل درس عربی در کنکور 99 منحصراً زبان

دانیال حیدری: تحلیل درس عربی کنکور 99 منحصراً زبان


معارف

رویکردهای درس دین و زندگی در کنکور منحصرا زبان 99

محمدابراهیم مازنی: تحلیل دین و زندگی-زبان 99 (نظام جدید)


زبان انگلیسی

رویکرد کنکور منحصراً 99 در درس زبان عمومی (نظام جدید)

محمد سهرابی: تحلیل زبان عمومی کنکور 99 منحصراً (نظام جدید)

پرهام نکوطلبان: تحلیل زبان عمومی کنکور 99 منحصراً (نظام قدیم)


زبان تخصصی

رویکرد کنکور منحصراً 99 در درس زبان تخصصی (نظام جدید و قدیم)
مطالب مرتبط