مبحث دما و گرما(فیزیک 3)-سوالات پیشنهادی رتبه 4 تجربی-15 آذر

در این فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحث دما و گرما(فیزیک3) از رتبه 4 منطقه 3 را مشاهده میکنید....

مبحث دما و گرما(فیزیک 3)-سوالات پیشنهادی رتبه 4 تجربی-15 آذر

محمدرضا جعفری نژاد 

رتبه 4 منطقه 3 - پزشکی علوم پزشکی تهران 

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث دما و گرما فیزیک دهـــــــم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی محمدرضا جعفری نژاد را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


                                                         پشتیبـــــــــان ویـــــــژه                                         

فایل های ضمیمه

فیلم:محمدرضا جعفری نژاد-سوالات پیشنهادی و روش مطالعه دما و گرما فیزیک 3 - 15 آذر