داوطلبان کنکور 98 تجربی در چه رشته ای قبول شدید ؟

شما می‌توانید در قسمت نظرات رشته قبولی در کنکور تجربی 98 و رتبه‌ی خود رابا دوستانتان به اشتراک بگذارید.

داوطلبان کنکور 98 تجربی در چه رشته ای قبول شدید ؟

نتایج نهایی کنکور 98 اعلام شد.


شما می توانید در قسمت نظرات رشته قبولی در کنکور تجربی 98 و رتبه ی خود رابا دوستانتان به اشتراک بگذارید.