دندان‌پزشکی (معرفی رشته + جدول دانشگاه‌ها + رتبه‌ی مورد نیاز)

فایل پی‌دی‌اف پیوست را دانلود کنید تا اطلاعات کاملی درباره‌ی رشته‌ی دندان‌پزشکی به‌دست آورید.

دندان‌پزشکی (معرفی رشته + جدول دانشگاه‌ها + رتبه‌ی مورد نیاز)

آن‌چه شما با خواندن این مطلب خواهید دانست:

1- معرفی رشته‌ی دندان‌پزشکی

2- جدول دانشگاه‌هایی که رشته‌ی دندان‌پزشکی را دارند.

3- چارک پایین قبولی در هر دانشگاه بر اساس قبول‌شدگان سال 97 (تراز کانون، رتبه در منطقه‌ی 1 تا 3 و سهمیه‌ی 5 درصد و رتبه‌ی کشوری)

4- جدول اصلی برای تعیین بازه‌ی خود بر اساس حدود رتبه در منطقه یا سهمیه

5- مقاله‌ی کاظم قلم‌چی با موضوع انتخاب رشته: انتخاب رشته با روشی ساده و دقیق

فایل پی‌دی‌اف پیوست را دانلود کنید تا اطلاعات کاملی درباره‌ی رشته‌ی دندان‌پزشکی به‌دست آورید.

برای دریافت نسخه‌ی کامل مجله‌ی انتخاب رشته، به نمایندگی‌های شهر خود (آدرس نمایندگی‌ها) یا سایت کانون بوک مراجعه کنید. 

علاوه بر این با دانلود اپلیکیشن کتابخوان الکترونیکی کانون EbooK، می‌توانید نسخه‌ی الکترونیکی مجله‌های انتخاب رشته را خریداری نمایید. 

دندان‌پزشکی (معرفی رشته + جدول دانشگاه‌ها + رتبه‌ی مورد نیاز) - سایت کانون

دندان‌پزشکی (معرفی رشته + جدول دانشگاه‌ها + رتبه‌ی مورد نیاز) - سایت کانونسایر معرفی رشته‌ها را این‌جا بخوانید:

معرفی رشته‌ی پزشکی 

معرفی رشته‌ی داروسازی