ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شیراز

ویژه نامه‌ی برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال 98 کانون در شهر شیراز است را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شیراز

ویژه نامه ی برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال 98 کانون در شهر شیراز است را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.


برای مشاهده  نفرات برتر سایر گروه های شهر شیراز و پروفایل شخصی برترها برروی لینک زیر کلیک کنید.

نفرات برتر سال 98 در شهر شیراز


فایل با کیفیت در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شیراز

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شیراز

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شیراز

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شیراز

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شیراز