چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم

چهل پله تا آزمون عملی-پله بیست و شش طراحی دستی وسایل شخصی و خانگی(1)

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششمچهل پله تا آزمون عملی-پله بیست و شش 

 طراحی دستی وسایل شخصی و خانگی(1)

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم


در این نسخه می‌خواهم نکاتی مربوط به طراحی و ایده پردازی جارو برقی و سشوار که در نسخه قبل توضیحاتی درباره آنها ارائه شد داشته باشم.

جارو برقی 

سوالات مربوط به این بخش در مجموعه تستی معمولا مربوط به جای کلید روشن خاموش و جمع کنننده کابل ، طول حدود خرطومی آن ،‌جای خروج کابل آن ،‌نسبت دسته آن به اندازه بدنه و...و در کل اطلاعاتی که از آنها به استاندارد های طراحی یاد میشود است .

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم


  شما باید با استایل های مختلف جارو برقی آشنا باشید و فرم های متنوع آنها را  به صورت تقریبی آشنا باشید .

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم


 و سوالات مربوط به دفترچه طراحی معمولا نکات خاصی دارند مثلا ممکن است که یک سناریو چند قسمتی باشد و در همه این موارد الویت با نحوه ارائه ایده است 

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم این نکته را در نظر داشته باشید که همواره ارزش خطی نمره خاص خود را دارد و اگر حتی نمی‌توانید ایده خاص خود را به درستی بکشید الویت با ترسیم بخش هایی است که می‌توانید آن ها را با کیفیت ترسیم کنید و نکات دیگر را کنار تصویر بنویسید.

( این نکته ار هم در نظر بگیرید که کاغذی که برای آزمون در اختیارتان قرار میدهند در اندازاه ‌A4 میباشد.)

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم


سشوار 

نکات مهم در باره ی فرم ارگانیکی مانند سشوار  نحوه اتصال بدنه به دسته ، انواع سری های خروج هوا  ،‌تناسبات کلی نسبت به استفاده کننده ، کاربرد های مختلف و فرم پردازی(استایلینگ)  در ابره آن است .


چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششمچهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم


چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم


یک نکته بسیار مهم در طراحی فرم های ارگانیکی مانند سشوار زیاد نبودن خط است خط ها باید واضح و گویا باشند و نیاز به توضیح زیادی نداشته باشتند .

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششم

چهل پله تا آزمون عملی هنر -پله بیست و ششمتهیه شده توسط نسیم پوراحمد